Hjem

 

Enkle planter å dyrke fra frø

 

Tid: tirsdag 10. april kl. 18-20

Sted: Malvik bibliotek, avdeling Vikhammer

Arrangør: Malvik historielag

 

Tips og råd om enkle planter å dyrke fra frø for norske hager og litt om plantenes historie.

 

Dyrking av hageplanter er populært og mange av sortene er ofte lette å dyrke fra frø. Det er likevel en fordel med litt kunnskap for best mulig resultat. Foredragsholder og botaniker Øystein Størkersen vil ta for seg hvilke sorter man enkelt kan dyrke selv fra frø, og litt om metoder for de ulike sortene. Størkersen vil også gå gjennom dyrkingsforløpet fra valg av jord, frø og eventuell behandling av frø, spiring, vokseperiode og utplanting, lys og varme, og om gjødsling. Utviklingen innen utvalg av plantesorter fra 100 år tilbake og frem til i dag omtales også og det gis informasjon om Malvik bibliotek sitt nyetablerte frøbibliotek. Velkommen hver og en!

Dette er Malvik historielag:

Malvik historielag ble stiftet den 22. april 1986. Lagets formål er å arbeide for å bevare og samle inn kulturminner av alle slag fra Ytre Malvik.

Samme år som historielaget ble stiftet, fikk det overdratt bygningene i Fjølstadtrøa med innbo og løsøre fra Jørgine og Sverre Saugen som var de siste brukerne på husmannsplassen. Betingelsen var at historielaget skulle sette husa i stand. Husa var da i elendig forfatning, men etter stor innsats og god planlegging er bygningene nå restaurert.

Fjølstadtrøa museum er nå lagets største aktivum. Mye av vår aktivitet er knyttet til museet. Her driver vi landbruk etter gamle driftsmåter, og her har vi åpent museum på søndager i sommerhalvåret. I bygningene kan besøkende finne et autentisk miljø fra forrige århundre både i våningshuset og de andre bygningene.

Vi driver også med andre ting. Vi arrangerer åpne møter om lokalhistoriske emner, og vi deltar sammen med de andre historielagene i bygda i arbeidet med å utgi historisk årbok som i 2017 kom i 18. årgang.

Medlemskap

Er du medlem i Malvik historielag? Vi ønsker deg velkommen som medlem!

Vær med i arbeidet for å bevare kulturminner i Ytre Malvik, og formidle lokalhistorie til våre sambygdinger og andre interesserte!

 

Medlem blir du ved å betale medlemskontingent til bankkontonr 4218 07 53782.

Det koster kr 200,- for enkeltmedlemskap og kr 250,- for familiemedlemskap.

 

Grasrotmidler

Vi vil gjerne at du skal gi oss grasrotmidler. Det vil si, dersom du tipper, kan du be om at Malvik historielag skal få grasrotandelen av din tippeinnsats. Du betaler ikke noe ekstra for det, og det har ingen sammenheng med en eventuell tippepremie. Husk oss neste gang du leverer tippekupongen!

 

Besøk oss på Facebook

Her legger vi ut informasjon om kaffeservering og andre arrangement på Fjølstadtrøa.

Du er hjertelig velkommen til museet vårt!