Lysstøyping den 2.12.

Det var meldt halvsimpelt vær, men været vart da bra det. Men vi startet i rett tid, så det var temmelig dunkelt ennå da ungene kom i samlet flokk.

 

 

 

               

 

                             

     Ting tar tid. det gjelder å ha tålmodighet                                                   Det begynner å likne lys

 

 

                                                                                                                                          

                      

    Litt pause må en ha                                                                              Her går det nøye for seg: "Kjapt ned og kjapt opp!"

 

Interesserte unger i samtale med nissen. Trolig nissen som sørget for at bildet ble uklart!

 

 


  

 

 

 

1.12.2014:

Det var en fin gjeng som støypte lys  den 25.11. På grunn av litt regn holdt vi til i fjøset. Det var første gangen vi brukte fjøset, det var veldig all right å være der.

 

   

  

Her er de i full gang

 

 

 

                       

 

          

           Det går an å ha det koselig i gapahuken                                                                          Slipesteinen er en spennende innretning!

 

 

 

 

7.11.2014

Grøfting i Fjølstadtrøa

Onsdag siste uke hadde vi besøk i Fjølstadtrøa av landbrukssjef Johan Forbord og arbeidsleder Tor Albert Kverkild. De har fått penger på budsjettet til å grøfte ekra  som er gjerdet inn til beite. Der er det fuktig, særlig i nedre delen. Planen er at de skal starte opp i neste uke. Det er og meningen at vi i historielaget skal hjelpe til. Det kan bli tøft hvis vi må stå nede i grøfta i snøslaps eller i kaldt vintervær. Vi får se hvordan det går.

 

Regionkonservator Birgitta på besøk

Sist tirsdag hadde vi invitert Birgitta Odén til Fjølstadtrøa. Vi ville gjerne ha tips til hvordan vi skal utnytte den "nye" plassen på låven. Der har vi nå fått bedre plass etter en skikkelig opprydningsaksjon. Birgitta hadde synspunkter på flere ting, så det er nyttig å få fornuftige folk litt utenfra som kan se på vår virksomhet. Godt å få korreksjoner og nye impulser. 

Tømmerhogst i Fjølstadåsen og rundt Fjølstadtrøa.

Endelig har vi fått ryddet opp  etter orkanen Ivar som herja så stygt i skogen vår 14 dager før jul i fjor. Det gikk hardt utover skogen både hos oss og naboene. Vi fant ut vi måtte ha kvalifisert hjelp til å rydde opp i alle rotveltene. Nå er det gjort. Det smerter litt å se så mye skog som er tatt ned, men skogen er en fornybar ressurs, så vi får nå vise at vi også kan og kan lære mer om skogskjøtsel. Akkurat nå er området rundt Fjølstadtrøa storligen forandret.

Bildet viser hvor åpent det er blitt. Nå kan vi følge med på det som skjer ved Bostadkrysset hvis vi skulle være interessert i det (Foto J T Brobakk)


Også ved "Sommerfjøset" er det blitt mye mer åpent (Foto J T Brobakk)

Slik ser det ut fra gapahuken nå en godværsdag (Foto JH)

20.10.2014

Det ble holdt styremøte onsdag den 15.10.

Referatet er allerede kommet og kan leses her

 

Nå tar det til å bli høst for alvor. I Fjølstadtrøa, og ikke minst på naboeiendommen hos Morten Fjølstad har hogstmaskin vært i aktivitet og det har endret omgivelsene. Som bildene viser, kan vi nå se både Bostadkrysset og Bostadtrøa fra Fjølstadtrøa. Det har vi ikke gjort på flere år. Se bilder her

 

Dugnad den 30.09.2014.

30.09.2014

Sommersesongens siste dugnadsdag

Tida går, og vi har hatt sommersesongens siste dugnadsdag i dag. les mer her

24.09.2014

Merkedag for historielaget: Låven på Øfsti er tømt!

I dag gikk siste traktorlasset fra Øfsti. Igjen stilte Torbjørn opp sammen med Erik Hagerup Jensen og den faste dugnadsgjengen. Det var en del tunge tak. Mer fra transportdugnaden kan du se her. Der kan du og se litt av den avlingen vi fikk i kjøkkenhagen først og fremst takket være Karen Marit

I går var det tirsdag, og det betyr "vanlig" dugnad. Da ble siste fjøla spikret på plass på fjøslemmen. Der er det blitt et fint utstillingsrom!

I dag har vi avrundet dugnadssesongen i Fjølstadtrøa. Vi har omplassert en del gjenstander som har vært midlertidig lagret i "Sommerfjøset" og ellers er årets avling i kjøkkenhagen nå tatt inn, og potetene er solgt. Vi må si oss  fornøyd med sommerens sesong og de avlinger vi har fått, med ett unntak: Kornåkeren vart miserabel, det ble trolig for tørt der.

Som avslutning serverte Ragnhild en pastasalat som folk satte pris på, og det var helt utrolig sommerlig vær til å være siste dag i september.

Vi fikk en fin avslutning i solveggen, men utenom programmet så vil vi fortsette å arbeide på tirsdager også videre utover høsten (Foto. J T Brobakk)

Brobakk serverer en del mulige museums-godsaker under lunsjen nå tirsdag


Mye godvær i høst og, det fikk vi også nå sist tirsdag, såpass at vi kunne ta lunsjen ute. Samtidig fikk vi vurdere en del gjenstander Joar T Brobakk kom med

Transport av varer fra Øfsti

På en grå og regntung onsdag den 24.09 gikk siste lass med gjenstander som har vært lagret på låven på Øfsti og opp til lageret vårt i Fjølstadtrøa. Det var blant annet tre fire horver, et par slåmaskiner og en gedigen potetopptaker. Tunge ting å hanskes med alt sammen. Da var det suverent å få hjelp til løfting og transport av Torbjørn Vikhammermo og traktoren hans.

 

Her bukseres en slåmaskin ut fra låven, og dugnadsgjengen kan bare stå og ser på!

 

Her plasseres gjenstanden nennsomt på tilhengeren

 

Denne svære mjølkista fra 1863 som fyller omtrent hele låveporten fikk vi ut og nå står den på stabburet i Fjølstadtrøa. Det var et krevende stykke arbeid!

Avling fra kjøkkenhagen i år

Aud og Karen Marit viser her et utvalg av avlingen

 

Slåttonn i Fjølstadtrøa i år også

 

 Vi har hatt samme slåttefolket i år som i fjor, Julianne Vassbekk og Torfinn Sparstad fra Mostadmark. De startet opp rundt helga 19. - 20. juli. og varmt var det til gagns. Graset tørket nesten før de fikk hengt det opp. Men opp kom det, og nå står hesjene tomme, høyet er kommet under tak.

Det var lite folk ved hesjene, men Julianne og Torfinn var ved godt mot

Enkelte steder var det tjukk kløvereng. Der hadde Torfinn hatt visse problemer med selve slåtten. Ellers var ekrene slått nøye og fint

Seniordansere på besøk i Fjølstadtrøa
Søndag 15. juni hadde vi et hyggelig besøk av seniordansere i Fjølstadtrøa. Egne musikere hadde de med og det ble mer enn en svingom i tunet. Dans er blitt en fin hobby for godt voksne, og det er også en fin form for trim. Før var det bare verdslige som danset, for folk som soknet til kjerka og kristne betraktet dans som synd. Det er en holdning som etter hvert ser ut til å forsvinne, og jeg er sikker på at Jørgine hadde satt pris på besøket fra danserne i Malvik seniordans.

 


Danserne var jo så fint kledde også, og utstrålte stor danseglede

 

Det er noe underskudd på mannfolk, men det løser de elegant


Blide musikanter sørget for dansemusikken

Laget arrangerte busstur til Frosta og Falstad den 14. juni.

Her presenteres noen bilder fra turen:

Her er turgjengen samlet foran bussen, og intet passet vel bedre enn at vi fikk skyss av en veteranbuss der sjåføren, Ketil Stav er aktiv medlem i verteranbussforeningen


Turkomiteen, Kjersti Melvold og Gunnar Verkland som hadde ansvaret for opplegg og gjennomføring av turen. Vel utført og takk for det!


Her er deltakerne kommet til Tinghaugen på Frosta. Det er hjstorisk sus over det stedet

 

28.05.2014

Dugnad i går i godt vårvær

Ennå strever vi med virkningene eter orkanen Ivar. Vi har fått ryddet opp i skogen attmed Sommerfjøset. Det ble en hel del ved av det og, og i går fikk vi fraktet denne veden opp til hogstplassen vår. Per Jørgen driver litt finsnekring og det jobbes fremdeles med å få den gamle fraukjelleren i stand  til lager for dagens redskaper, tohjulstraktor og grasklipper  bl a. Siste grasfrøet ble sådd i går.


Her går styret foran med et godt eksempel Leder og kasserer fikk svette i går, her sammen med Paul

Vi arbeider i blomstrende omgivelser. Ei eng full av løvetann er fin  for den som er glad i farger, men for en jordbruker er den ikke akkurat noen god attest!


Det er godt med en fortjent matpause. Her henger sengeklede til lufting, og det gjør godt for dem

Det blir Kjerkstimarsj i år også:

 

 

Onsdag 21. mai

I dag har vi hatt et av  årets høydepunkt i Fjølstadtrøa. Vi har nemlig hatt besøk av en gjeng trivelige og dyktige skoleelever fra tredje trinn ved Saksvik skole
De deltok med liv og lyst i potetsetting, og de var flinke og samvittighetsfulle. Ikke alle hadde plass i potetranda, de som ikke hadde plass der gjorde en stor innsats i å plukke og fjerne stein fra resten av åkeren. Arbeidet gikk på omgang så alle fikk prøvd alle arbeidsoperasjoner. Men det var også tid til litt kos. Da fikk de øve seg på å binde blomsterkranser av løvetann (eller gullhauk som som blir brukt som navn på indre Nordmøre

 

Det er mye spennende å se i jorda, blan tannet merkelige og litt skumle biller og marker

Her er et godt eksempel på at de har fått satt ned potetene i rett avstand

 

Elevene gjord også en st or innsats i å fjerne stein fra åkeren. Stein er lite ønsket. den gir lite næring! og er ikke gunstig nå en skal slå graset

Blomsterkrans av gullhauk er fin når den kommer på et fint hode!

Tirsdag 20. maiTirsdager er dugnadsdager. Da hadde vi gjerne sett at fler hadde blitt med, det er alltid arbeid å gjøre
, både inne og ute, ikke minst nå i våronntider


Karen Marie har hånd om grønnsakhagen. Her sår hun rødbeter. Hun har ellers laget fin oversikt over det som er sådd og plantet i år


Her er Aud Nanna kommet i glass og ramme. Det er alltid ting å rydde opp i og sist nå var det sortering av gamle papirer. De etterlyst litt faglig hjelp i sorteringen


Per Olav, Paul og Kjell legger siste hånd på favnved som ble hogd tidlig i vår. Du må legge merke til hvor fint veden er stablet opp!

Søndag 18 mai

 

 

 
Litt av folkelivet i Fjølstadtrøa en vårsøndag i godvær. Det er trivelig å sitt der og prate med kjære sambygdinger og andre som tar turen dit. Det er alltid trivelige folk som kommer dit! 

 

 

17. mai

For første gang på  riktig lenge var det i år hest og vogn i 17. mai -toget De kjørte familien som kom på besøk fra 1814-tida.

Kusk sammen med hesteeieren Marthe Èrlandsen og den fine og snille hesten Herjublakken. Marthe skal ha all ære av at hun turde å la kusken få ta tømmene
men så er hun også en modig dame som ikke minst har god forstand på hest! Mange takk til Marthe

 Her er ekvipasjen i fint driv nesten helst først i 17.mai-toget

16. mai

 Med faghjelp fra en gammel gartnerimedarbeider, Bjarne Forbord fikk vi montert en granbarportal ved hovedinngangen til kjerka. De ansvarlige i kjerka med prest Ingrid i spissen ga uttrykk for stor tilfredshet for utført arbeid. All ros for jobben er det Bjarne som skal ha.

 


Her er Bjarne godt i gang

 

Busstur i veteranbuss til Frosta og Falstad lørdag 14. juni

Oppmøte Samfunnshuset på Vikhammer, med start kl 09.00. På Frosta blir det omvisning på Tinghaugen og i Logtun kirke. Der blir det og kaffe og kaker. Derfra går turen til Falstadsenteret der vi ankommer ca kl 13.00. Der blir det lunsj og vi får omvisning. Tilbake på Vikhammer ca kl 17.00

Prisen er kr 200 pr person.

Påmelding skjer til Kirsti Melvold på tlf 99024189 (helst etter kl 17.00. Påmeldingsfristen er 1. juni. Det er begrenset antall plasser i bussen, så det lønner seg å vbære ute i god tid!

Velkommen på tur!

 

Mer våronnarbeid
I går fortsatte vi med dugnadsarbeid. Vi saumfor sauegjerdet, for nå er det visst like før Svedahl slepper sauer på beitet. Uværet ved juletider hadde og satt preg på gjerdet, men nå skal det være i orden. Karen Marie har hånd om kjøkkenhagen, og alle kan se hvor fint det er ryddet og ordnet rundt bærbusker, rabarbrarøtter og i selve kjøkkenhagen der hun sådde en del i går. Inne er det vasket pusset og ryddet og gjort ting i stand til åpning av museet.

I går kveld fikk vi hjelp til pløying av det som skal bli ny potetåker. Vi hadde store ambisjoner om at vi skulle bli sjølhjulpne med drivkraft til våronnarbeidet i år. Vi har fått tak i plog til tohjulstraktoren fra Erik Foss i Klæbu/Selbu og Oddvar Dahlberg har pusset og smurt den opp og sveiset på styringshjulet som var brutt av. Han skal ha stor takk for den jobben. Men hva hjelper det når vi ikke får tohjulstraktoren til å lystre! Verken Paul eller Joralf er særlig motorkyndige. Paul pusset pluggen og vi både lokket og truet, men fikk ikke start. Da ga vi midlertidig opp, og vi henvendte oss til Nils Kvarving som har hjulpet oss i en liknende kattepine før. Han sa tvert ja og ti minutter etter samtalen var vi på tur til åkeren. Han har et annet utstyr enn det en kan montere på en tohjulstraktor, så åkeren var pløyd ferdig på et kvarter


Her pløyes et jordstykke som ikke har vært under plogen på minst 35 år


Her er jobben gjort. Nils har lovt å komme og horve når vi har fått klargjort åkeren for det , blant annet skal vi ha på naturgjødsel

Dugnadsarbeidet i det siste

Vi har jobbet med å rydde i fraukjelleren som også har vært benyttet som lager. Vi har montert nye hengsler på porten og endelig har vi fått på plass sementringen under utedoen. Den kom på plass før sommersesongen startet nå sist helg, den 11.05.

Sist fredag fikk vi horvet potetåkeren og sådd havre der. Vi fikk låne hest av Marte Erlandsen, og det var stas å få kjøre hest og horve med hest igjen.

 

 

Dugnadsarbeid i lageret vårt.

Vi har hentet ut en gjenstand fra Øfsti, et stykke solid rammeverk av tre, som bildet viser. Vi  tror at den skal stå slik som på bildet og at en solid heltre bordplate skal ligge oppi tre-ramma, men dette er vi ikke sikre på.

                      

 

             

Slik  ser denne gåtefulle gjenstanden ut. Vi er ikke sikre på om den er komplett. Det er ting som tyder på at det er deler som mangler. De tresylindrene av hel tre som ligger oppå bordplata, tror vi hører til, men er heller ikke sikre på det. Er det noen som kan hjelpe oss med å fastlegge hva dette er, ville vi bli glade. Per Jørgen, til venstre, og Paul  har fått noen ekstra grå hår i grubling på hva dette er.

 

Her reingjøres ei nepekvern som er i god stand. Men den hadde godt av en omgang med kost og vann. Karen Marit er i aksjon

Marvell er i gang med å pusse rust av et annet klenodium som vi har, nemlig en grøfteplog. Den har vært i funksjon her i Malvik, men den egner seg ikke for all slags jordsmonn. Helst bør den ha myr eller sandjord. Treffer den på litt større steiner, må den nok melde pass. Den er tung å dra, så det måtte minst to hester til, kanskje helst fire.

Etter påske blir det litt opphold i arbeidet i sommerfjøset. Da må vi ha fokus på Fjølstadtrøa. Vi har mye artig arbeid på gang, så du er hjertelig velkommen på onsdager fra kl 10.00!

 

Et godt besøkt årsmøte
hadde som innledning til selve årsmøtet invitert jernbaneentusiast og -historiker Svein Sando til å kåsere om jernbanen gjennom bygda. Sando viste ved sitt kåseri at han var vel bevandret i temaet. Han kunne fortelle at jernbanen gjennom Malvik ble i første rekke bygd ved påtrykk fra svenskene som ønsket en rask og sikker atkomstvei til isfri havn for sin vareeksport, ikke minst sin tømmerhandel. Slik ble Merakerbanen bygd på 1880-tallet. Også den gang var det lokaliseringsstrid, men kanskje til forskjell fra i dag var det den gang kamp om å få banen i sitt dalføre og på sin side av elva. Sando orienterte også om bygging av stasjoner og retningslinjer for utforming av dem. Han redegjorde også for skilnader mellom stasjon, stoppested og holdeplass. Kåseriet var innholdsrikt, og det kan være en mulighet for at folk kan fæ lese om dette temaet i framtidige nummer av årboka.

Selve årsmøtet ble profesjonelt og ryddig ledet av Joar Tapper Brobakk, med Marianne Z Aarstrand som møtesekretær. Både årsmelding og regnskap ble godkjent med mindre merknader, og årsmøtet ga styret fullmakt til å utarbeide budsjett for året.

Ved valget ble det for det meste gjenvalg. Joar T Brobakk ble gjenvalgt som leder og Marianne Z Aarstrand som sekretær. Ingen utskiftninger i registreringskomiteen, mens Kjell Reitan kom ny inn i bildekomiteen. Joralf Halgunset ble valgt som leder i museumskomiteen. Som ny revisor ble Tore Sehm valgt etter Joar Forbord som hadde frasagt seg gjenvalg. Han ble innvalgt i valgkomiteen i stedet sammen med Mary Dahl. Fullstendig oversikt over de tillitsvalgte vil først komme når protokollen foreligger underskrevet av Karl Ove Bjørnstad og Berit Vikhammer.

Som første gang siden Sverre Saugen ble utnevnt til æresmedlem for snart 25 år siden ble det denne gangen utnevnt to nye æresmedlemmer, nemlig Ragnhild og Joralf Halgunset.Hovedbegrunnelsen var langvarig innsats i laget, særlig i Fjølstadtrøa. Som prov på æresmedlemskapet fikk de et bilde av Fjølstadtrøa overrakt va leder Brobakk.

 Her mottar Joralf blomster og bilde for æresmedlemskap for seg selv og Ragnhild

 

 

 

Orkanen Ivar var hardhendt.

I Fjølstadtrøa ble flere trær blåst overende. To store graner laget en ny bom over vegen opp til husa.

 

Også oppe ved gapahuken ser det hustri ut. Stien opp til åsen er blokkert effektivt med flere rotvelter som det vil ta flere timer å få bort.

 

Godt gjort at ikke gapahuken ble skadet. Den gikk akkurat klar for denne kjempemessige rota. Men her ligger trærne i dung oppå hverandre!

 

 

Saksvikelver støypte lys i Fjølstadtrøa i år også. Førti elever og fire voksne kom oppover fredag den 6. desember. Været var så fint som det kan være på denne tida, nysnø, vindstille og et par tre minusgrader.

De kom i flokk og følge tidlig på dagen, for det  tar sin tid å støype lys. Det er en liten tålmodighetsprøve for ungene, men så blir resultatet bra.

 

 Her hjelper Rgnhild til med å dyppe lysemnet ned i smelta

Ungene er positive og greie, da går det veldig greit, men det blir tjue - tretti runder før lyset har lagt på seg nok

Det ble litt tid til leik og. Nysnøen var herlig, og akebrettet var i flittig bruk. En skulle gjerne hatt en litt brattere akebakke, låvebrua er nesten den likeste.

Også i år fikk de hilse på julenissen som var på en rask gjennomreise, han hadde en liten stopp på turen til juleverkstedet på Nordpolen. Men han lovte å komme igjen til julekvelden, hvis ungene lovte å være like grei og snill som de hadde vært denne dagen!

 

Mandag den 2.12. 2013 fikk  vi et avtalt besøk fra Torphytta barnehage. Ti unger med med godt humør kom til Fjølstadtrøa etter å ha gått hele vegen fra barnehagen. De fikk se seg om i kjøkkenet der det varmet godt fra komfyren som det brant i. Noen av dem var ivrige etter å utforske ting og tang på egen hånd og andre hørte interessert etter mens Joralf fortalte om bruken av forskjellige redskaper, godt assistert av tantene Tone Schanke og Anne Larsen. Etterpå ble de samlet i fjøset. Der fikk de en god matstund og sannelig fikk de bvesøk og av en travel nisse som tok seg gtid til å synge et par julesanger før han hastet videre

Ungene ved kjøkkenbordet. Det er godt å sitte på fanget når det er så mye nytt og ukjent

Maten smakte godt, selv om noen lurte seg til å ta bare pålegget til slutt fra den siste brødskiva

 Årbok for 2013 presentert lansert på Vikhammer bibliotek 

Redaktørene Odd Bjørkli og Joralf Halgunset presenterte forfattere og ga en kort oppsummering av de fleste artiklene som spenner vidt. Hundreårsjubileet for kvinners stemmerett er bakgrunnen for et par av artiklene. Føljetongen om skolene i Malvik avsluttes i år med framhaldsskolen og realskolen som begge ble overflødig da niårig ungdomsskole ble obligatorisk i 1969. Ellers ønsket ikke  redaktørene å trekke fram noe spesielt, men anbefalte som rimelig kan være folk om å se gjennom hele årboka. De var sikker på at alle ville finne noe av interesse. Redaktørene roste også de to illustratørene som har bidratt. Magnar Fossbakken har også i år tegnet forsida, men i år har i tillegg Borghild Melvold Antonsen illustrert tre artikler.

Redaktør Odd viser stolt fram årets utgave

 

      (Beklager kvaliteten på  bildene)

Gisle Rø gir tilhørerne litt innsikt i trekullets betydning for kvaliteten på jernet og stålet som ble produsert ved jernverket

 

Boka koster fremdeles bare 100 kroner for ikke-medlemmer. Medlemmer i de tre samarbeidende historielaga får boka som en del av kontingenten. Boka blir til salgs på de to Prix-butikkene i bygda.

 

Siste dugnadsdag i år

            
Her er noen av de ivrigste deltakerne i år. En litt hoftehemmet Per Jørgen                        Joar Tapper Brobakk, Kjell Tangen og Karen Marit og Paul Dybsland.
Joar og Kjell på vei til nye oppgaver                                                                                    Karen Marit med en original "blomsterbukett"  av dillblomster

Potetopptaking høsten 2013"

Onsdag 18. september hadde vi besøk fra fjerde trinn fra Saksvik skole. Det har blitt en fin tradisjon at vi får hjelp fra skoleelever fra Saksvik til å ta opp potetene. Slik var det også i år, og vi kunne knapt ha vært mer heldig med været.

 

Ivrige  unger, de vil gjerne prøve grevet, så her "låner" Karen Marit bort sitt

 

 

    

Full jakt på poteter. Vi hadde både kvit, rød og blå potet, det var litt spennende! Her er det stort sett full innsats hele  tida. og vi fikk bra avling i år. Så nå har vi poteter til salgs. De ligger lagret i Fjølstadtrøa foreløpig

 

Vi har og hatt kjøkkenhage og elevene fikk også ta del i den:

 

 

Det var ikke så mange av eleven som hadde sett en ekte kålrot i sitt rette element

 

 

 

 

 

 


Litt pynting på nepa før en skal vise den  fram heime kan være greit

 


Karen Marit hadde enda mer å by på, både kruspersille, gressløk, salat og litt ringblomster og dill. Noen fikk med seg litt av alt dette

 

Før eleven kom på onsdag hadde vi ei lita økt med dugnad

 

Dugnadskaffe i solveggen den 18.09.2013


 

Setervoller som turmål.En gruppe fra kommunen samt fra fjellstyre og historielaget var på befaring med Øyvind Vikhammermo som "sjefsguide". Vi kjørte opp til Vulusjøen, og gikk følrst til Fjølstadvollen som ligger på åsen øst for Vulusjøhytta. I dag er det litt kronglete å komme dit, og selve setervollen er gjenvokst, trolig er det plantet skog på vollen. Men det vil ikke være stor jobb å lage en merket sti opp til vollen. Den kan utvikles til å bli et ekstra turmål for folk som tar turen opp til Vulusjøhytta.

                   H

Her er gjengen samlet ved Fjølstadvollen. Der står et skilt som forteller at dette er stedet. På bildet ses fra venstre: Øyvind Vikhammermo, Kjetil Tolvstad, Johan Forbord delvis kamuflert. Knut Sjøvold, Terje Granmo, Kari Christensen og Jan Stokdahl
Foto: Joralf Halgunset

 

Matpause ved Vulusjøhytta. Det har jo vært fint, tørt vær lenge, men akkurat i dag var det grått og vått. Men det fins jo mye gode klær nå for tida

Etter en matpause ved Vulusjøhytta så vi på Vikhammervollen som ligger tett inn til bomvegen forbi Vulusjøen og Ertstjønna. Den ligger vest for vegen, like ved bommen, og er svært lett tilgjengelig. Slik sett peiker den seg ut som en meget aktuell setervoll. Vollen ligger i et innbydende terreng, men den er også helt gjenvokst, og her er det hogstmoden granskog. Det vil være en jobb å gjøre vollen åpen, men ellers er det her mange muligheter for videre utvikling.

Planen er nå at en mindre gruppe skal jobbe videre med utvikling av et framtidig prosjekt med tanke på å få gamle setervoller "fram i lyset" 

 

 

Besøk fra Skaun den 24. august

               

   Hyggelig besøk fra Skaun, og som en ser var de heldige med været også. Etter å ha vært hos oss, skulle de videre til Mostadmark Jernverk og og til Nygaardsvoldmuseet.

Slåttonna startet søndag den 14. juli i år. Planen var å starte på lørdag, men det ble meldt mye regn til lørdag, derfor ble starten utsatt en dag. Lite ante en da at været ble enda våtere på mandag, for en måtte ha to dager på arbeidet. Det var relativt mye gras i år, det skyldes kanskje at det har vært godt med fuktighet og ikke så verst temperatur tidligere i år. De nyeste ekrene var riktig fine med mye kløver og timotei. Det er nok behov for å pløye opp resten av den største ekra som i år for det meste besto av løvetann og engsoleie. Vi fikk litt helgestemning på søndag til tross for arbeid og fuktig vær, da Aud Nanna diska opp med nysteikte vafler. Det var noe vi alle satte pris på.

                           
                   Her er vi godt i gang med hesje nummer tre på søndag. Graset var tungt, så vi måtte skore opp hesjene                                          Her er det Kari Saxvik som håndterer riva. Hyggelig å få hjelp fra hommelvikinger
                   så de ikke skulle gå over ende.  Julianna i forgrunnen
                

 


Her var det vått, det kan jeg love.  Med oss var en gjestearbeider fra Albania. Han var flink med ljåen og en arbeidsom kar.
Han står lengst til høyre, men alle er kamuflerte. Det er Karen Marit Dybsland som vender baken til fotografen

 

Dugnadsarbeid i vårsesongen

Dugnadsarbeidet er i gang hver tirsdag. Det er en liten, men aktiv gjeng som driver dugnadsarbeidet for tida. Vi kunne godt ha vært noen flere, men  vi har det trivelig vi som er der. Og vi driver på. Det har i vår først og fremst dreid seg om maling ute og inne, samt vasking og rydding. Nå i det sist har vi og brukt tid på grasslått

 

        
Bjørn Kyllo har slått rundt låven og gjort det triveligere der                          Aud Nanna J. i godt driv med motorklipperen

 

            
 Per Olav Nilsen med litt krevende finish av inngangspartiet.                                                                                Her legger Karen Marit grunnlaget for vellykket resultat med skraping av gammel maling. Per Olav i stigen og Paul under
  

 

Kjerkstimarsjen arrangeres for 25. gang nå søndag den 09.06.

Det er noen få som har deltatt hvert år, og det er mange gjengangere. Men det er ikke for seint å begynne, så alle er velkommen til å gå den gamle kjerkstien fra Mostadmark til Malvik

 

 

 

Potetene ble satt tirsdag 23. mai.

Været var det aller beste, nesten for varmt, da en gjeng blide Saksvikelever kom for å hjelpe til å sette potetene i år. Det var elever fra tredje trinn, og alle var i godt humør, og mange hadde en nesten ustoppelig arbeidslyst. Det er ingen sak å få poteter i jorda med slik hjelp, problemet er å få organisert det slik at alle får anledning til å være med. Åkeren var på forhånd bearbeidet, det sto Oddvar Dahlberg for, og Joar Tapper Brobakk hadde kommet med en stor del av potetene. Etter at potetene var satt og gravd skikkelig ned, ble det og tid til å så havre i resten av åkeren. Dermed skal bvi kunnde høste både korn og poteter hvis årsveksten blir noenlunde normal. Og det ser lovende ut. Det var i rett tid vi fikk grøden i jorda.

 Her er hele "baletten" samlet og klar til dyst

 

      
En gjeng kvikke og arbeidsvillige unger som det var  en fryd å ha med seg i åkeren                      Her er det like før avmarsj tilbake til skolen

Våronnarbeidet er kommet i gang. Oddvar Dahlberg og Bjørn Kyllo har pløyd og forberedt årets åkerland. Der står att å ha på gjødsel og horve. Det må vi ha gjort til potetene skal i jorda den 28. mai.

Ellers har vi startet oppussing inne i tråd med plan utarbeidet av Aud og Marvell med god hjelp av Birgitta Odén. Murenpå kjøkkenet er malt kvit og taket skal få tilbake en gråfarge som har vært der fra før.

Samtidig har vi startet med å beise stuehusa utvendig. Sørveggen var "tørst" på maling viste det seg.

                   
   Bjørn Kyllo som "Maler'n til Bjercke"  i kjøkkenet                                                          Paul Dybsland med selskap av Kirsti Melvold frisker opp sørveggen

 

                               
Karen Marit Dybsland tar ansvar for kjøkkenhagen og "urtebedet" vårt                      Ivar Eidem og Rolf Brovold jobber med registreringsoppgaver

                             
Aud Nanna og Marvell er i ferd med å pusse opp i kammerset, særlig gardinen        En må ta seg tid til en kaffepause og. Ennå er det best å være innendørs
trenger en revisjon
 

Sommerfjøset ble åpnet i går, den 4. mai 2013, med mye fint folk til stede.
Alle som på en eller annen måte hadde bidratt til byggingen av magasinet Sommerfjøset var invitert til å være med på å markere at nå var
bygget ferdig. Laget ønsket å takke denne gjengen når de nå var samlet, og gledelig nok var de fleste møtt opp.
Joar Tapper Brobakk startet med å si at etter hans mening var dette den største dagen i lagets historie etter at laget ble stiftet, og at det som her var gjort var et stort løft for et lag som vårt.

Birgitta Odén sto for den første posten på programmet ved at hun foretok en høytidelig avduking av en informasjonstavle som nå skal settes opp i Fjølstadtrøa             
Birgitta og Joar T Brobakk foran infotavla som har et bilde av stuebygningen i Fjølstadtrøa slik den var i  eldre tider

Tavlematerialet skal være av et garantert værbestandig materiale, selv om det så litt "spinkelt" ut. Birgitta hadde en del fornuftige ord om kulturminneforvaltning og roste historielagene for deres innsats for å ta vare på verneverdige gjenstander, bilder og mer immaterielle verdier.

Varaordfører Knut Sjøvold var og til stede og han hilste fra kommunen og kom med god ord om lagets innsats i forbindelse med byggingen. Han mente riktignok at bygningen ikke akkurat minte om den type sommerfjøs han var kjent med, og som han og hadde vært med på å rive, da de ikke lenger var i bruk på gardene.

Litt utradisjonelt ble det servert kanapeer og eplesider. Kanapeene var produsert av styrerepresentantene. De hadde laget mye mat, og den smakte fortreffelig. 

Ordet ble så gitt til Joralf som med tekst og bilder gikk gjennom byggeprosessen fra idéen om å få til et slikt bygg og til det endelige resultat slik det framstår i dag. Han prøvde å få fram hvor mange som hadde bidratt og hvor avhengig en hadde vært av all denne frivillige innsatsen. De fleste ble vel nevnt, men glemt ble Ole Erik Engan som stilte med traktor og tilhenger for transport av materialer til Midtsand fra Prix-en på Saksvik og Arild Engan og Ole Valsø som hjalp til med å transportere masse ved utgraving av tomta. At Erling Stav hadde gitt vinduer til bygget, ble heller ikke nevnt før nå! 
 
Det er klart at enkelte har betydd mer enn andre, og særlig ble byggekomiteen trukket fram. Peder Solem som har vært byggansvarlig, har spilt en nøkkelrolle, og Per Jørgen Lorvik med sin mange produktive ideer har vært avgjørende for suksessen. Begge disse to ble da også påskjønnet ved å bli utnevnt til hedersdrenger i Fjølstadtrøa, en utmerkelse som henger høyt i laget.

                                            

                                           Joar bad alle dugnadsarbeidere som var til stede om å komme fram, så fikk hver enkelt et nummer av Lokalhistorisk magasin, et som omhandler kampen for kvinners stemmerett

 

 

 

 

 

Søndag 23. september var en fin dag - også i Fjølstadtrøa.

Flere var innom og tok en kopp kaffe i solveggen.

   

Her sitter gode støttespillere for Fjølstaadtrøa: Anders L  Gjervan, Marvell Dybvik og Joar  T Brobakk.                     Karen M Dybsland hAr hatt overoppsyn med kjøkkenhagen. Hun har ikke vært helt fornøyd med årsveksten, men det
Kari Brobakk har de ikke plass til! I bakgrunnen Dybslands som inspiserer kjøkkenhagen                                       har vært lite ugras i år, takketr være henne.

Potetonn i Fjølstadtrøa.

Tirsdag 18. september ble potetene i Fjølstadtrøa tatt opp. I god tid på forhånd hadde vi bestilt godt vær, og det fikk vi.

Det var elever fra fjerde årstrinn i SFO Saksvik, som deltok med liv og lyst. Vi hadde satt flere potetsorter, så nå har elevene hatt sjanse til å lære hvor potetene vokser og hvordan de formerer seg. Dehar også lært at det finnes forskjellige potetsorter, både blå, røde og hvite og ulike nyanser av disse fargene. De har også fått høre ulike rare navn på potetsortene. Vi plukket nemlig både Blue Congo, Kers Pink, Pimpernell, Magnum Bonum, Forve og litt Troll. Det var stor variasjon i utvalget, og vi kan si oss fornøyd med avlingen.

Det var en stor og kompetent gjeng med voksne som hjalp til. Her er åkeren tatt opp, og humøret er på topp. De som deltok fta lagëts side var fra v:
Bjørn Kyllo, Aud Johnsen, Oddvar Dahlberg, Kjell Tangen, Lars Hoseth, Ragnhilld Halgunset og lederen sjøl, Joar T Brobakk. I tillegg stilte skolen med to voksne,
Else Karin Rotabakk og Anita Breiseth

 

Det er liv og røre i åkeren, og det krever en del organisasjonstalent for å få arbeidet til å gå effektivt

 

  

Her driver Joar T Brobakk med vikktig pedagogisk virksomhet                                                                  Ogher demonstrerer Oddvar Dahlberg hvordan en får poteten opp av jorda. Tungt arbeid det.

 

 

    

Her er det Lars Hoseth som er den akktive mens han har interesserte tilskuere                                        Bjørn Kyllo har fått med seg ivrige plukkere her

 

Kulturminnedagen 2012 


ble arrangert søndag 9. september i brukbart vær etter lang tids regn. Det ble en svært vellykket markering av dagen, med Marianne Aarstrand som den ansvarlige. Den formelle starten var en omvisning i Malvik kitkestue med Per Jørgen Lorvik som guide. Derfra gikk turen til Haugan øvre, der eier, Karl Petter Buahug, inviterte på kirkekaffe i Gammelstuggu som er en av de eldste bygningen som ennå er i bruk i store trekk slik den var den tid gården var skysstasjon. Stuggu har en fin, tradisjonsrik atmosfære.

Her forteller Buhaug om gårdens historie, bl a.

Folk koste seg og fulgte interessert med både under Karl Petters orientering og også på denvidere turen i Malvik sentrum, der flere møtesteder ble besøkt og gitt en orientering om

 

Besøk av grupper

Samme uke hadde vi besøk av ca hundre personer. Tirsdag den 12. juni benyttet en turmarsjgruppe fra Trondheim Fjølstadtrøa som base for en tur i Markabygda, og torsdag den 14. juni fikk vi besøk av 67 pensjonister fra Rindal. De fikk omvisning i museet vårt og ved Johan Nygaardsvoldmuseet og en tur til nyfjøset på Sjøvold. Middag fikk de servert på Stav hotel, og vi var behjelpelig med opplegget.

       
 
Her er gruppen på veg inn til middagsbuffe på Stav hotel                                                                                             Hos Christen Sjøvold  på Buås Ytre. Varaordføreren tok fram trekkspillet. Det var populært

Dugnader i juni 2012 i Fjølstadtrøa
I tillegg til den aktiviteten som bildene viser utdrag fra, må det nevnes at Registreringskomiteen også har vært aktiv på onsdager. Komiteen har fått et nytt medlem i det siste, nemlig Rolf Brovold som også tidligere har hatt verv i laget. Det virker som han har funnet tonen temmelig kvikt, så det lover godt.

 
Ekteparet Dybsland gjør en stor innsasts for historielaget. Her prøver Paul å få fyr på kvisten             Karen Marit tar ansvar for kjøkkenhagen og nå når vi tar sommerferie er den helt topp. Hun har og omsorg
fra den store heggen som Dagmar knekte i vinter, men det lyktes ikke denne gangen                         f           for solbæra

 
Den nye kassereren, Per Olav Nilsen kan mer enn debet og kredit. Han har "herjet" med kant-                Den gamle kassereren, Aud Nanna, sørger for varme på kjøkkenet  til dugnadskaffen. Og så har hun
klipper et par onsdager. Nye folk på dugnad er svært velkomne                                                                           funnet verdifulle ting på låven!

Kaffegjester den 10. juni

Det har vært kald luft i store deler av juni, men i solveggen er det som oftest såpass lunt at der går det an å nyte en kaffe og en nysteikt vaffel. Da går praten ganske livlig. Der utveksels informasjon om slekt og kjente i malviksamfunnet og der kommer det en og annen lødig historie

 

Potetsetting fredag den 26. mai, med elever fra tredje klasse på Saksvik.

 

Her er ivrige unger i full gang. Mange var nøye med å få en fots avstand mellom potetene                                    Å grav igjen ser artig ut, men det er litt tungt arbeid for små hender

 
 Elevene hadde med voksne fra skolen, og fra historielaget stilte ledere Joar T Brobakk, og Joralf Halgunset pluss" fotografen" Ragnhild Halgunset

 
Journalist Trond Nøstberg var til stede og dekte begivenheten. Dette bilde kom også på trykk i Malvikbladet      Her graves det med tett overvåking av Brobakk!
med Nøstberg som fotograf

Ny dugnadsdag den 23. mai. Fint vær og våronnarbeid ble prioritert. Dessuten ble det foretatt en ganske nødvendig reingjøring og rydding i masstu. Karen Marit og Paul Dybsland tar ansvar for kjøkkenhagen i år som i fjor. Det er kjempebra. I år har de fått en ny "assistent" i den nye kassereren i laget, Per Olav Nilsen. Første slåtten på tunet ble notert.

En del av dugnadsgjengen den 23. mai. det smaker godt med kaffe i kveldssola

.

Onsdag 9. mai sto rydding av "Storekra" på programmet. Etter skogsdrifta i vinter var det mye kvist og bar som lå igjen. I tillegg var det rydding og vasking inne i våningshuset. Der styrte Marvel.

 
 Her er Paul Dybsland Bjørn Kyllo og Kjell Tangen i aktivitet                                      Her er også Kari Pandre kommet til

 
 Bjørn Kyllo er innstilt på at dette skal bli bra                                                                Kari er nøye med å få med alt

Vi deltok på den nystartede Malvikmessa på Stav hotel nå lørdag den 28. april. Messa gik over to dager, men vi nøyde oss med å være der bare på lørdag. Vi hadde brukt en derl tid og ressurser på å lage standmateriell, og vi selv er tålelig godt fornøyd ,med det vi kunne presentere. Med god hjelp av Tore G Eggan fikk vi laget to postere som vi hengte opp. I tillegg hadde vi en bildepresentasjon på lerrret via prosjektor. Joar hadde også tatt med en del gammel litteratur og et utvalg årbøker

 

 Joar siotter klar til å fortelle om laget til interesserte besøkende                                                                   Vi hadde også "fint" besøk. Ordføreren var der og foretok høytidelig åpning av hele messa 

Gjettekonkurranse

Vi hadde laget en uhøytidelig gjettekonkurranse, der folk ble bedt om å identifisere fire utlagte gjenstander. De er synlige på bilden over ogå. Tre av gjenstandene viste seg å være relativt enkle, det var en bismer, en skomakerlest og en sauesaks. Den fjerde derimot hadde de fleste problemer med. Det var nemlig utstyr for årelating som var en mye brukt behandling i eldretider, og noe som ble brukt overfor en rekke lidelser.

Her er bilde av utstyret. Det er en sneppert  med eget futeral og et utholet horn som vel ble brukt for å suge så blodet skulle renne raskere.

Vinnerne av konkurransen, etter loddtrekning ble

Solveig O Beckstrøm, Egil Gunnesdal, Gerd Pedersen og Knutt Radmann. Gratulerer!

                                

Kjell Tangen ble utnevnt til hedersdreng på årsmøtet 29. mars 2012.

 Her får Kjell det synlige bevis på at han nå kan kalle seg hedersdreng i Fjølstadtrøa. Det er lederen Joar T Brobakk som står for overrekkelsen av et bilde av Fjølstadtrøa med en tekst på baksida.

Joar redegjorde kort for Kjells innsats, blant annet at han har vært med i lagets styre sammenhengende i 10 år.

SLEKTSFORSKERKVELD PÅ BILIOTEKET PÅ VIKHAMMER:

 

de to dannet et meget effektivt radarpar.

Med traktor og vinsj og motorsag har de to tatt ned og slept fram et tjuetall tre, for det meste  gran, men og noen bjørker som har fart ille. I det relativt lille arealet med skog er det en god del hogstferdig bjørk. Men vi har nok med det Dagmar har ordnet for oss i år.

    

 Her har det vært store krefter i  aktivitet                                                                                                            Slik så det ut på den gamle atkomstvegen til Fjølstadtrøa

      

 

 Her er de to karene i sving. Leif har verneutstyr på seg. Han var sagfører, stort sett, og Oddvar sto for sleping. Sammen har de gjort en stor jobb

  Her har Oddvar fått storfangst på "kroken". Treet må bare gi seg og følge etter når vinsjen er i gang.

Orkanen Dagmar kom inn over Malvik

 natt til andre juledag, og den hadde mye kraft i seg. Denne vinden tok godt i Fjølstadtrøa, og viste muskler. Den store heggen nedom fjøset ble knekt, og enda er det et mindre tre ved gjerdet som er blåst over ende. Også ved nybygget blåste en gran overende og en annen knekt, så det var tøffe forhold

  

 

 

Taket på den største materialstabelen ble løftet av og lagt fint på plass ca 20 meter unna på jordet, som bildene viser. Museumskomiteen ved Bjørn Kyllo og Joralf Halgunset tok en dag og fikk montert nytt tak slik at det som ennå er igjen av materialer i stabelen, nå er kommet under tak igjen.

Lysstøyping i Fjølstadtrøa sammen med elever fra Saksvik er blitt tradisjon.

Også i år ble det støyping av lys med elever på tredje trinnet. Til sammen 47  elever i løpet av to onsdager deltok i arbeidet, og det ble fine lys. Her presenterers en rekke bilder. De fleste er tatt av lærer Solveig Sandø. Noen er Joralf Halgunset opphav til.

       

     

    
 Bildene her viser elevene i aksjon med lysstøypinga. Bildet over til venstre her viser litt av teknikken. Ei blanding av parafin og stearin smeltes i en høy og smal kjele som står oppi et vannbad. Her dyppes så i utgangspunktet en veike nedi, og etter hvert legger lyset på seg. Det tar en times tid å støype et brukbart lys. Det er viktig å luftavkjøle støypen mellom hver dypp. Det ordner vi ved at elevene tar en runde ut i fri luft mellom hver gang. Det kan bli litt kjedelig til slutt, men tanken på at lyset kan bli en fin gave holder humøret oppe.

Men elevene er også engasjert på annen hold. Elevene er delt i to puljer og mens den ene delen støyper lys, får den andre halvdelen en orientering om historien til Fjølstadtrøa. Kjell Tangen tar seg av den delen. Ja og så er det jo god plass til å leike og utforske terrenget.


 Her er en gruppe på vei inn i stabburet, der de blant annet blir orientert om slakting i gamle dager.

 

 

                   

Og så var det en velfortjent matpause

 

Og sannelig fikk elevene hilse på låvenissen i Fjølstadtrøa også. Begge gruppen var flinke og trivelige elever, og alt gikk etter oppskriften

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årboka får du på Vikhammerenteret nå to lørdager

Mellom kl 10.00 og 14.00 vil medlemmer få årboka utdelt på Vikhammersenteret. Boka kan og selvfølgelig kjøpes. Hvorfor ikke tenke på den som en julegave til slekt og venner med tilknytning til Malvik? Den koster 100 kroner.

Her har Joar Tapper Brobakk og Harald Lillehaug satt seg til rette på Vikhammersenteret for å betjene medlemmer og andre som kommer. Boka vil seinere bli lagt ut for salg på Prix Vikhammer

Årets årbok er på markedet. Det er tolvte året på rad at de tre historielaga i kommunen samarbeider om å lage en årbok. Vi i Malvik historielag lanserte årets bok på et åpent medlemsmøte i Kirkestua, torsdag 1. desember. Til møtet var "byhistoriker "Terje Bratberg invitert til å fortelle om Adolf Øien. Det hadde sammenheng med at Armand Valstad har en artikkel i årboka om samme person som også var en kejnt person her i bygda. Han fikk nemlig hånd om Midtsand gård som han i mange år benyttet som landsted.


         
 Terje Bratberg kåserte i en ledig tone og stoffet fenget. Forsamlingen som fylte hele Kirkestua, fulgte med. Armand Valstad kunne også komme med noen utfyllende merknader

Etter kåseriet ble det en liten pause der  folk kunne studere medbrakte gamle protokoller fra Bostad meieri som Joar Tapper Brobakk skriver om i årboka. Det var også satt opp noen fotografier fra Midtsand som var framskaffet av Armand Valstad. De fleste av disse bildene er gjengitt i Armands artikkel


I pausen etter kåseriet var det muligheter for påfyll på kaffekoppen og å studere bilder og protokoller

 

Joralf orienterer om innhold og bidragsytere i årboka. Leder Joar Tapper Brobakk følger våkent med. Mellom dem sitter Marianne Aarstrand som også er en av forfatterne i årboka

Årbokas innhold ble gjennomgått av de to redaktørene Odd Bjørkli og Joralf Halgunset. Joralf sto for storparten av praten, med Odd som supplerte en del. Andre bidragsytere fikk også anledning til å gi et sammendrag av sine artikler.

 

Forsida er som tidlligere år tegnet av Magnar Fossbakken

 Innhold i årets årbok

Innhold

 

Forord

Hommelvik juniorkorps
Øivind Kristiansen

Skoler i Malvik
Flere forfattere

Hain “G” – En beretning om Gustav Granaas
Olaf Evenshaug og Øivind Kristiansen

Fjølstadåsen husmannsplass
Berit og Marianne Aarstrand

Husmannsplasser på gården Stokdal (i Malvik anneks, Strindens hovedsogn)
Anders Lauglo Gjervan

Minner om barndom og oppvekst på Brottan ved Jonsvatnet
Ingrid Grimestad

50 år siden kvikkleireras i Muruvika
Harald Sveian

Glimt fra Bostad meieri historie
Joar Tapper Brobakk

Uoffisielle historier og myter om Adolf Øien på Midtsand
Armand Valstad

Mors livshistorie del 2
Peter Auran

Bruket
Øivind Kristiansen

Et kort resymé av innholdet:

I første artikkel forteller Øivind Kristiansen om hvordan noen tenåringer stiftet Hommelvik guttemusikkorps og de første driftsåra. Han skildrer utviklingen de første åra fra skepsis hos de godt voksne og hvordan de voksne tok over da de fant ut at korpset var liv laga. Denne utviklingen skjedde mot tenåringenes vilje

I artikkelserien om Skoler i Malvik forteller ulike forfattere om "sine" skoler. Øivind Kristiansen gir en kortfattet framstilling av skolesituasjonen i Hommelvik fra  den første faste skolen og fram til i dag. Trond Kvendbø Svingen skriver om Bakken skolekrets, Odd Bjørkli om Sneisen og Joralf Hlagunset har noen få ord om Jøssåsen der det og ble holdt skole noen år, etter at denne grenda ble overdratt til Malvik fra Lånke. Siste skolen i denne omgang er Sandbakken som Marianne Aarstrand forteller om. Det er også tatt med en del klassebilder, som mange sikkert kan synes interessante. Vi valgte å dele skolestoffet i to. Den siste delen, som omhandler skolene i Ytre Malvik, vil komme neste år.

I neste artikkel presenteres en artikkel forfattet av Olaf Evenshaug i hans karakteristiske dialekt, om "hain G" som er om Gustav Granaas, en kjent person i Hommelvik. Øivind Kristiansen supplerer med egne historier om samme mann.

Vi har deretter artikler om nedlagte husmannsplasser. Først forteller Berit og Marianne Aarstrand om husmannsplassen Fjølstadås, e n plass som lå under Fjølstad. De beskriver hvor en også i dag kan se tuftene av denne plassen, og de bgir en del opplysningerom hvem som bodde på plassen og hvor lenge det var folk der. Deretter får vi en artikkel om husmannsplassene under gården Stokkdal, skrevet av Anders Lauglo Gjervan,  som debuterer som forfatter i årboksammenheng. Han gir en fyldestgjørende framstilling av folkene som bodde på  disse fire husmannsplassene, og litt om deres skjebne. Anders er ivrig slektsgtransker, og det kan en også merke i denne artikkelen.

Så har vi en artikkel av en utflyttet malviking, Ingrid Grimestad, født Stokkdal. Hun er også forfatterdebutant, og hun forteller om sin oppvekst på gården Brottan ved Jonsvatnet i 50 - og 60-åra. Det er en interessant artikkel som gir et innblikk i oppvekstvilkåra på en plass, som til tross forat den ikke ligger langt fra Trondheim sentrum, likevel virket å være avsides på den tida hun vokste opp der.

Harald Sveian har ansvaret for neste artikkel som handler om et leirras som skjeddde i Muruvik i oktober 1961, det vil si for nøyaktig 50 år siden. Han beskriver raset og litt om årsaken til d et. Det har Sveian forutsetning for da han i etterkant utdannet seg til geolog!Det var nesten et under at det ikke gikk liv tapt, da en del av jernbanelinja ble tatt av raset og et tog havnet i rasgropa.

Joar Tapper Brobakk har sett i gamle protokoller som han har fått hånd om etter sin morfar på Vollan, denne gangen omkring Bostad meieri. Brobakk har evner til å trekke lærdom ut av slike gamle dokumenter og så lar han lesere av årboka få d el i det han finner fram til. Her er det mye lokal næringslivshistorie.

Armand Valstad har en "gullkantet" beretning om den store herre til Midtsand gård, Adolf Øien. Artikkelen fyller ut innholdet i kåseriet Terje Bratberg holdt på medlemsmøtet den 1. desember. Armand som har vokst opp på Midtsand gård har naturlig nok svært god kjennskap til Øien og hans hus. Men ikke bare folk på Midsand gård. Han har også en fornøyelig historie om naboen på Storsand, Jacob Høyem.

Neste artikkel er en fortsettelse av matereiale vi presenterte i årbokas i fjor. Peter Auran har skrevet sin mors livshisgtorie, og det meste av den tok bvi med i fjor. Her kommer siste del som for det meste handler om loffere som var svært vanlig langs landeveien for hundreår siden. Sette var folk uten hus og heim. De eide ingen ting, og var avhengig av det de kunne tigge seg til. Som oftest tok de inn hos småkårsfolk. Erfaringsmessig var det hos slik de kunne få litt mat og annen hjelp.

Hdelt til slutt gir Øivind Kristiansen oss en del opplysninger om Hommelvik Bruk som gir oss et mer fullstendig bilde av denne tradisjonsrike industribedriften i Vika som iikke lenger eksisterer.

På nest siste side er en liste over bedrifter i Malvik som har støttet oss med en pengesum, slik at vi makter å gi ut årboka. Utgivelsen av årboka er et samarbeidsprosjekt mellom de tre historielaga i kommunen. Prosjektet er selvfinaniserende, derfor er vi avhengig av slilk støtte, dersom vi skal holde utsalgsprisen på det hyggfelige nivået vi å har. Vi takker våre annonsører! At lista ikke er lenger, skyldes at vi ikke har spurt flere. Vi er blitt møtt med meget stor velvilje hos dem som er spurt om støtte!

 

Et vellykket bakekurs ble avsluttet sist torsdag den 17.11. Da var det flatbrød som sto på timeplanen. Bjørg fikk ikke permisjon fra hjorteslaktinga heime, så Ragnhild Holberg gikk inn som vikar i kurslederrollen ved siden av Marianne og Monika. Stemningen var utmerket da vi besøkte kursdeltakerne i "bakeriet" til Oddvar Dahlberg som nå har hyset bakekurset i flere år, og gjør en stor innsats merd å legge alt til rette på praktisk side for at det skal bli et vellykket kurs.

           

 Her er det full aktivitet på to bakebord. I forgrunnen Gleny Foslie                                                             Kurdeltakerne har fylt eskene med egetprodusert flatbrød

 

Her får Kirsten Hansen utdelt kursbevis i form av ei "kakespuddu" med initialer og årstall, av kursleder Marianne Aarstrand

Her er de fleste kursdeltakerne og kurslederne samlet. Fra venstre: Monica Skøtt, instruktør, Kirsten Hansen, Ingrid Aarstrand, Marianne Aarstrand, kursleder, med datter Sanna Kilbo, Mariann Dahlum, Ann Mari Johnsen, Iselin Høiby, Gleny Foslie, Ragnhild Holberg, instruktør. Mariann Malvik og Kirsten Skarsvåg mangler på bildet.

 

Følgende annonse sto i Malvikbladet nå sist lørdag, den 8. oktober:

BEDRIFTSKBESØK - MALVIK FRYSELAGER

Malvik historierlag inviterer sine medlemmer til å besøke Malvik fryselager
             
torsdag 20 oktober kl. 1800-1930
Benytt denne sjansen til å bli bedre kjent med en stor og veldrevet virksomhet
på Sveberg.
Påmelding på telefon 905 81 018 (Joar) eller 476 05 510  (Marianne) innen tirsdag 18. oktober.

Neste møte blir i Kirkestua onsdag 30. november hvor årboka fra historielagene presenteres og deles
ut til medlemmene.
Vi ber samtidig om å få vite medlemmenes mailadresser ( sendes
jtabro@online.no), til bruk ved utsending
av medlemsnytt. Besøk også våre hjemmesider
www.malvikhistorielag.no

Styret

 Det siste av årets avling kom i hus onsdag den 21. september.

Da hadde vi siste dugnadskveld i Fjølstadtrøa, og vi tok opp siste rest av potetene, og kjøkkenhagen. Der er vi best fornøyd med kålrotavlingen som ble brukbar. Avlingen av gulrot og rødbeter ble vel under middels, selv om Karen Marit og Paul Dybsland har luket og stelt samvittighetsfullt med hagen. Trolig er jordsmonnet i hageflekken ikke det aller beste. Kanskje bør vi vurdere, enten å flytte hagen som egentlig har en høvelig plassering, eller å gjøre noe for å forbedre jorda. Vi får tenke på saken til våren!

Tidligere denne onsdagen hadde vi på ny besøk fra Saksvik skole. De samme elevene som i vår var med å sette poteter, kom nå  for å være med på å ta dem opp. Det ble en hard arbeidsøkt for dem som sto på som verst. Det var ivrige elever som var flinke til å plukke og sortere, og de voksne som var med gikk foran med et godt eksempel. Fra historielaget stilte Kjell Tangen, Lars Hoseth, Aud Nanna Johnsen, Ragnhild og Joralf Halgunset opp, og vi greide å plukke alle potetene på "storåkeren" vår.

Vi har og fått inn kornet. Årets avling er den største vi har hatt. Men å få kornet i hus mellom regnskurene krever at en er på hugget når anledningen byr seg. Heldigvis kan vi regne med at kornet også tørker litt på låven!

        

Her ivriger barn og voksne i potetåkeren Det var en del gras i åkeren, og derfor tungt å ta opp med grev som er det redskapet vi benytter

 

 

Sterk avslutning av vårsesongens dugnadsinnsats

Onsdag 29. juni var siste dugnadskveld før sommerferien. Da fikk vi kløyvd all veden  vi har hatt ned i vår. Med kjempeinnsats av "egne folk" og ikke minst med god hjelp fra vår kjære nabo, Ole Grøtte, som stilte med traktor og klyver som tar 60 cm lange kubber fikk vi gjort ferdig veden. Det var noe vi prioriterte høyt, for det er avgjørende for kvaliteten på veden at den ikke blir liggende over sommeren.

 

Her er en dreven vedhoggergjeng i sving. Fra v Bjørn Kyllo, Lars Hoseth og Ole Grøtta som bas ved klyveren. Lederen Joar og Joralf deltok også i operasjonen

 

Samtidig var det andre som stelte med kjøkkenhagen der Karen Marit Dybsland har tatt hovedansvaret i år. Marvell har ryddet og styra inne i stuehusa og gjort det mer i orden. Siste kvelden hadde vi og besøk av regionkonservatoren, Birgitta, og det var hyggelig.

 

 

Her er det som det pleier, er det ikke det? En som jobber og tre som ser på! I åkeren Karen Marit, og videre Kari Pandre, Aud Nanna Johnsen og Birgitta Odén

 

Selv om vi har det travelt prøver vi å samles til en kaffepause. Slik også denne kvelden. På bildet ses Joar og Marvell og på benken ved veggen Lars og Bjørn.

 

Takk for dugnadsinnsatsen i vår!

 

 

LAGERBYGGET

Vi er nå kommet godt i gang med selve byggeprosessen. Dette er et stort prosjekt for oss, og det vil vare en stund slik at vi har funnet det riktig å tildele denne saken egen plass på vår hjemmeside. Den vil du finne her

 

Malvik historielag 25 år.

Laget ble stiftet 22. april 1986 og mye har skjedd gjennom disse åra. Når Fjølstadtrøa museum i dag står fram som et velholt, trivelig sted, så skyldes ikke det minst et vedvarende og engasjert dugnadsarbeid  fra mange aktive medlemmer gjennom alle disse åra.

Når styret nå inviterer til en liten markering av jubileet er det derfor alle våre medlemmer vi vil gjøre stas på. Derfor inviterer vi dere alle til

Jubileumsmarkering lørdag 18. juni

med følgende program;

1100-1145           Bedriftsbesøk på Bjørnstad nordre hos Brit Skånøy og Johan Ludvig Bjørnstad

                               Orientering om/visning av driftsopplegget.

1200- 1430          Sosial samling i Fjølstadtrøa

                               Jubileumsprogram m kort tilbakeblikk m.v. Veien videre.

                               Servering av kaffe, bløtkake m.v. Praten går.

Dere velger selv hva dere vil delta på og hvor mye tid dere vil bruke. Ta med godt humør og fint sommervær!

 

Kjerkstimarsjen 2011

Søndag 19. juni arrangeres ”Kjerkstimarsjen” for 23. gang.

Bli med på denne tradisjonsrike 9 km lange turmarsjen fra Bakken til Engan – En trivelig trimtur for hele familien, der du kan oppleve og lære om natur, kultur og historie i Malvikmarka langs den gamle ferdselsveg og pilegrimsled.

Start fra Jervskogen skisenter mellom kl 09:30 og 11:30.

Friluftsgudstjeneste ved Nyvatnet kl 12:30 ved sogneprest Bjørn Hesselberg og medvirkende musiker(e). Her blir det også salg av kaffe, vafler, boller og varme pølser.

Diplom ved 1. gangs deltakelse og utmerkelser ved 3., 5., 10., 15. og 20. gang.

Mulighet for parkering og minibusstransport fra Engan (merket fra Malvik kirke) til Jervskogen kl 09:00 og 10:00 og etter marsjen kl 14:00 for de som parkerer på Jervskogen.

Startkontingent: Voksne kr 50,-, familie kr 100,-

 

Arr.: Malvik historielag og Malvik i.l. Orientering i samarbeid med Malvik kirkekontor

 

 

 

 

 

 

 

15. mai

 

Sommersesongen har startet i Fjølstadtrøa med åpent hus og salg av kaffe og vafler mellom klokka 11 og 15.

Flere og flere legger søndagsturen hit for å se seg om, ta seg en pause med kaffe og vafler og få seg en trivelig prat med både gamle og nye bekjente.

Søndag 15. mai fant vi bl.a. disse besøkende som koste seg ved langbordet. Fra venstre og rundt bordet; Kirsten Stav, Petter og Bjørg Malvik, Berit Vikhammer, Marwell Dybvik, Greta Aarstrand og Trygve Stav.  

 

 

7. mai 2011:

 

Med mai kommer tid for dugnad.Det er mye å ta tak i både inne og ute i Fjølstadtrøa. Nå står også varonna for døra. Vi skal fortsette samme opplegg som i åra før, med litt  poteter og litt hvare. I tillegg har vi også en liten kjøkkenhage slik det var vanlig. Der ble det dyrket en del rotvekster, nepe, gulrøtter og kanskje også rødbeter, reddik og løk. Noe av dette skal vi også ha i år, er tanken.

 

Vi ser gjerne at medlemmer og andre interesserte kommer for å gjøre en innsats. Vi har dugnad hver onsdag

kl 18.00 - 21.00. Alle er hjertelig velkommen, ta med god arbeidslyst!

 

7. mai 2011:

 

Søndag 8. mai starter vi museumssesongen i Fjølstadtrøa. Hver søndag framover vil vi ha åpent hus i tidsrommet 11.00 til 15.00. Vi byr på kaffe og vafler til alle som kommer innom. Det vil være muligheter for å se seg om inne i bygningene, og Fjølstadtrøa er også et ypperlig utgangspunkt for den som ønsker å oppleve naturen i de ulike årstider. Nå om våren er det mye som skjer, men også seinere på året er det mye å oppleve, både ute i naturen og inne og ute i Fjølstadtrøa. Inne i stuebygningen vil en kunne se hvordan inventar og utstyr var i forrige århundre. Her er det meste slik ekteparet Saugen hadde det i sin levetid i Fjølstadtrøa. I underlåve har vi en rikholdig samling av gammelt snekkerutstyr, og ellers er det mangt og mye å se og studere. Er det ting du lurer på, kan du spørre vertsfolket.

 

 

 

Årsmøteprotokollen foreligger og kan leses her

Kort fortalt ble det følgende endringer av tillitsvalgte:

  • Årsmøteprotokollen er ferdig undertegnet og  finnes under  Aktuelt

 

  • På styremøtet den 6. april ble Joar Tapper Brobakk valgt til ny leder av historielaget. Forøvrig ble styresammensetningen som tidligere. Per Jørgen Lorvik går inn som fast styremedlem, og de andre beholder sine verv, Kjell Tangen som nestleder, Aud Nanna Johnsen som kasserer og Marianne Z Aarstrand sekretær.

 

  • Joralf Halgunset er ny leder i museumskomiteen, Kolbjørn Mjøsund fortsetter som leder i registreringskomiteen og ny leder i bildekomiteen er Anders L Gjervan.

 

  • Det ble nedsatt en egen byggekomite for nybygget. Med der er Peder Solem, Karl Ove Bjørnstad, Per Jørgen Lorvik og Joralf Halgunset.

 

25.03.2011                 

Årsmøtet

i historelaget ble avviklet i Malvik kirkestue i går den 23. mars. Før årsmøtet holdt Idar K Loe en fullsatt kirkestue i ånde med et interessant og informativt foredrag om slektsforskning. Les mer om foredraget og årsmøtet

 

 

 

 

 Denne plakaten er nå satt opp på Vikhammer:

 

 Åpent møte

i Malvik kirkestue

onsdag 23. mars kl 18.00

 

”Hvem tror du at du er?”

 

Idar K Loe fra DIS, Sør-Trøndelag gir en innføring i slektsforskning

 

 

Etter det åpne møtet, ca kl 19.30, holdes

 

ÅRSMØTE

 

med de vanlige årsmøtesaker.

 

Enkel servering.                                                    Velkommen!

 

Styret.

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Copyright ® 2003 CompanyName.com  

 

 

Malvik historielag