Dette er Malvik historielag:

Malvik historielag ble stiftet den 22. april 1986. Lagets formål er å arbeide for å bevare og samle inn kulturminner av alle slag fra Ytre Malvik.

Samme året som laget ble stiftet fikk det overdratt bygningene i Fjølstadtrøa med innbo og løsøre fra Jørgine og Sverre Saugen som var de siste brukerne på denne husmannsplassen. Betingelsen var at historielaget skulle sette husa i stand. Husa var da i elendig forfatning, men etter stor innsats og god planlegging er bygningene nå restaurert.

Fjølstadtrøa museum er nå lagets største aktivum. Mye av vår aktivitet er knyttet til dette museet. Her driver vi landbruk etter gamle driftsmåter og her har vi åpent museum på søndager i sommerhalvåret. I bygningene kan en finne et autentisk miljø fra forrige århundre både i våningshus og de andre bygningene.

Vi driver også med andre ting: Vi arrangerer åpne møter om lokalhistoriske emner, og vi deltar sammen med de andre historielagene i bygda i arbeid med å utgi historisk årbok som i 2010 kom i 11. årgang.

Medlemskap

Er du medlem i Malvik historielag? Vi ønsker deg velkommen som medlem!

Vær med i arbeidet for å bevare kulturminner i Ytre Malvik, og å formidle lokalhistorie til våre sambygdinger og andre interesserte!

Medlem blir du ved å betale medlemskontingent, kr 200.- for enkeltmedlemskap eller kr 250.- for familiemedlemskap, til bankkontonr: 0530.26.69521

Grasrotmidler:

Vi vil gjerne at du skal gi oss grasrotmidler. Det vil si: Dersom du tipper, kan du be om at Malvik historielag skal få grasrotandelen av din tippeinnsats. Du betaler ikke noe ekstra for det, og det har ingen sammenheng med en eventuell tippepremie. Husk oss neste gang du leverer tippekupongen!

Du er hjertelig velkommen i museet vårt!