Referater


Årboka ble presentert på Vikhammer bibliotek den 10.12.14. Det ble en hyggelig stund for dem  som hadde møtt opp, og det mangslungne innholdet ble presentert. Steinar Malviks modell av torvstrøfabrikken på Leistadkjølen var også stilt ut.

5.12.2014

Årboka blir lansert på Vikhammer bibliotek onsdag 10.12. kl 12.00. Der blir forfatterne nærmere presentert og innholdet blir omtalt, og forfatterne selv kan eventuelt utdype sine artikler. Vel møtt!

5.12.2014

Slik ser årboka ut i år. Forsida er også i år tegnet av Magnar Fossbakken. Ellers har Borghild M Antonsen også bidratt med tegninger i boka.

Boka har 16 artikler med stoff fre hele bygda. Tre artikler omhandler "gamle" tettsteder, tre artikler forteller om tidligere tiders industrivirksomheter, vi har biografier om markerte personligheter. To miljøskildringer fra Hundhammeren er forfattet som viser, og vi har en spennende skildring av et berømt? gullfunn i Malvikmarka. Hvor mange kjenner til den? Og Øyvind Vikhammermo fortsetter føljetongen om setervoller i marka. Med andre ord litt for enhver smak!

Boka inngår som kjent i medlemskontingenten, og medlemmene får boka utlevert på Vikhammersenteret lørdagene 6.12 og 13.12, begge dager fra kl 10.00 - 14.00.
15.12.2014