Siste nytt


Enkle planter å dyrke fra frø


Tirsdag 10. april holdt Øystein Størkersen et foredrag på Malvik bibliotek, avdeling Vikhammer, i regi av Malvik historielag. Det handlet om tips og råd om enkle planter å dyrke fra frø for norske hager og litt om plantenes historie.


Fra forhåndsomtalen: Dyrking av hageplanter er populært og mange av sortene er ofte lette å dyrke fra frø. Det er likevel en fordel med litt kunnskap for best mulig resultat. Foredragsholder og botaniker Øystein Størkersen vil ta for seg hvilke sorter man enkelt kan dyrke selv fra frø, og litt om metoder for de ulike sortene. Størkersen vil også gå gjennom dyrkingsforløpet fra valg av jord, frø og eventuell behandling av frø, spiring, vokseperiode og utplanting, lys og varme, og om gjødsling. Utviklingen innen utvalg av plantesorter fra 100 år tilbake og frem til i dag omtales også og det gis informasjon om Malvik bibliotek sitt nyetablerte frøbibliotek. Velkommen hver og en!

23.05.17

Vi gratulerer vår kjære kollega, Historielaget Hommelviks venner, med 30-årsjubileet som de vil markere nå tirsdag den 23. mai 2017. Lykke til med jubileet, og med framtida!

Dugnadsgjengen tar lunsjen ute i godværet

21.5.17

Dugnadsarbeidet i Fjølstadtrøa er i gang. Vi kan registrere en økning i antall dugnadsdeltakere, og det er gledelig. Det er mer enn nok å ta fatt i. Einar Melvold og Leif Malvik er det nye "radarparet" i dugnadsgjengen. De har allerede vært på låvetaket og reparert det, dermed behøver ikke Elilasabet å være redd for at det kommer regndråper på veven hennes på låven. Flott. Gjerdet er saumfart og skal være klart for en ny beitesesong. Men det er mye som tyder på at det blir nytt gjerde, en skigard,  fra Fjølstadbekken ved gardsvegen og heilt opp til gapahuken. Den som lever får se!


Kjøkkenhagen er det og blitt stell på. Med en viss optimisme er den utvidet en smule i år. Så da er det bare å utfordre folk til å bli med på å holde ugraset borte!


Nå fredag 19. mai har potetene kommet i jorda. Også i år har vi hatt god hjelp av elever fra  Saksvik skole. Før de kunne begynne med sin del av jobben, har vi hatt hjelp av Oddvar Dahlberg som har vært med og pløyd og freset jorda, og Egil Rød har hjulpet til med å lage render.


Her sås rødbeter etter alle kunstens regler.

På bildet, Karen Marit og Joralf

Her er ivrige  unger sammen med Einar Melvold i ferd med å lage nye  render i potetåkeren

Her er stort sett heile den dyktige skoleklassen samlet etter endt arbeidsinnsats.

Utvidet  styremøte den 2. mai. Nå foreligger referat fra møtet. Det finner du ved å klikke her eller under merkelappen "Referater"

24.4.17

Det nye styret har hatt sitt første styremøte. Referatet finner du ved å klikke her, eller under "Referater"

24.4.17

Sesongstart

Selv om det er vinterlig i dag så nærmer vi oss sesongstart i Fjølstadtrøa. Dugnadsarbeidet starter i morgen den 25. april, og vi åpner for kaffeservering og museumbesøk den 7. mai.


Vi vet at det er noen som allerede har etterlyst kaffeserveringen, så for dem og alle dere andre er dette en gladnyhet!


Medlemskontingenten skal betales nå!

Styret minner om at det nå er tid for å fornye medlemskapet i Malvik historielag, for dem som er medlemmer. Og vi ønsker at også du som ennå ikke er medlem tegner deg som medlem. Vi ønsker også at du blir en av de aktive medlemmer som deltart i dugnader og elles blir med på arrangementer vi steller i stand. Men for all del: Det er ingen betingelse for medlemskap at en er aktiv. For oss i laget er det mer enn nok at du er villig til å støtte arbeidet vårt med å ta vare på kulturminner  i vår del av bygda ved å bli medlem.


Kontingenten er kr 200 for enkeltmedlem, kr 250 for familie. Vennligst betal til bankkto:  4218 07 53782.

Da er årsmøteprotokollen underskrevet, og resultatet av valget er behørig sendt til Brønnøysundregisteret. Selve protokollen finner en under merkelappen "årsmøtesaker", eller ved å klikke her.

9.2.17

Tirsdag den 7. februar hadde vi et  godt besøkt årsmøte i Malvik kirkestue. Årsmøtet ble kombinert med et kåseri av Gisle Rø, som orienterte ved bilder og tale om en fantastisk omfattende gruvevirksomhet som har foregått i Malvikmarka, særlig i Mostadmark. Sammen med Nils Bakmark har han kartlagt en rekke gruver i området. I samarbeid har de to også gitt ut en bok - en turbok, om kartleggingsarbeidet sitt. Denne boka er å få kjøpt bl a på bensinstasjonen i Hommelvik. Her er gruvene stedfestet ved hjelp av kartkoordinater, så med GPS kan  en på egen hånd gå på jakt etter nedlagte gruver. Med basis i arbeidet til Rø og Bakmark vil en samtidig få større utbytte av turen. Gisles kåseri var interessant, og aktuelt i og med at Bakmark fikk kommunens kultrurpris for 2016 med særlig vekt på dette kartleggingsarbeidet.


HISTORIELAGET FIKK SØR-TRØNDELAG FYLKES KULTURLANDSKAPSPRIS FOR 2016

Men aller først, før kåseriet ble vi i historielaget en stor ære til del. Etter nominasjon av kommunen med landbrukssjef Johan Forbord i spissen, fikk vi fylkets kulturlandskapspris for 2016. Det er jo helt utrolig og usedvanlig hyggelig. At vi er funnet verdig til en slik pris, er nesten mer enn vi kan forstå. Prisen ble overrakt oss av fylkeslandbruksdirektør Tore Bjørkli på årsmøtet, i nærvær av både administrativ og politisk ledelse i kommuen med ordfører Ingrid Aune i spissen. Snakk om stas! Prisen besto av et diplom og 20 000 kroner.Utdeling av kulturlandskapsprisen. Fra venstre landbrukssjef Johan Forbord landbrukssjef Tore Bjørkli som delte ut prisen, Joralf Halgunset, leder av historielaget med diplom som synlig bevis på tildelingen og ordfører Ingrid Aune.

Etter en hyggelig kaffepause ble det endelig tid for selve årsmøtet.

Joralf Halgunset har gått av som leder, og nyvalgt leder er Marianne Zeiner Aarstrand som har lang fartstid i styret fra før.

Den andre tingen som skjedde, og som var en overraskelse for flere, ikke minst for hovedpersonen selv: Berit Vikhammer ble utnevnt til æresmedlem. En utnevnesle som skjedde til applaus fra et samlet årsmøte.


Her får Berit medalje og diplom som bevis på at hun nå er æresmedlem fra 7. februar 2016. Det var et hyggelig oppdrag å forestå denne tildelingen.

Vi hadde styremøte torsdag 12. januar. Referat fra møtet finner du ved å klikke på fanen "Referater" eller ved å klikke her

Minner om årsmøtet som skal holdes i Malvik Kirkestue tirsdag 7. februar. Vi starter kl 18.00 med et kåseri av GISLE RØ som er en av krumtappene i Mostadmark Jernverks Venner. Deretter blir årsmøtet avviklet med de vanlige årsmøtesakene.

Vi foreslår en vedtektsendring, nemlig at Registreringskomiteen og Billedkomiteen slås sammen til en komite.

Vi serverer kaffe og kaker!

Vi ønsker alle våre medlemmer et riktig godt nytt år!

Også 2017 håper vi og tror vil bli et aktivt og givende år for laget. Nå på skarpeste vinteren er det likevel ikke den mest aktive perioden i laget. Vi skal avvikle årsmøtet nå på denne tida. Det er fastlagt til tirsdag 7. februar, og skal holdes i Kjerkstua. Der skal vanlige årsmøtesaker behandles, og nye personer skal velges inn i tillitsapparatet. Vi starter kl 18.00. Vennligst noter tid og sted allerede. Det vil komme mer informasjon om årsmøtet seinere.

22.12.2016

Det går mot jul og avslutning av et år med mange positive hendelser for laget vårt.

Mange av dere som er medlemmer har vist omtanke og interesse for laget og ha sluttet opp om arrangement vi har invitert til. Det er givende og øker motivasjonen til oss som prøver å drive laget.

Nå er det tid for å ønske alle dere som følger oss på vår hjemmeside

En riktig god jul og et rikt og godt nytt år i 2017! Takk for i år!

Omtale av årbok 2016 finner du her

Årboka kan du som medlem få på Vikhammersenteret nå på lørdag den 3. desember fra kl 10.00-14.00 og neste lørdag den 10. desember til samme tid. Den er også å få kjøpt. I år koster den 150 kroner.

Slik ser årboka ut i år. Den har det samme omslaget som før, men i år har vi en del sider i farger.


Foto: Odd-Rune Wang

Her får Nils Bakmark årets kulturpris av ordfører Ingrid Aune.

Nå er årets årbok kommet på markedet.

Den ble presentert på et godt besøkt lanseringsmøte i Kjerraten, Bruket, i Hommelvik nå onsdag den 30. november.

Samtidig ble årets kulturpris fra kommunen delt ut. Den gikk i år til Nils Bakmark som har gjort en stor innsats med registrering av ulike kulturminner i Malvikmarka, særlig knyttet til Mostadmark jernverks virksomhet. Vi gratulerer!

Her er et knippe av forfatterne sammen med redaktørene som fra venstre er Joralf Halgunset og Odd Bjørkli. Videre ser du Joar T. Brobakk, Berit Vikhammer, Paul L. Hagen (bak), May Vonen, Tordis Stokdahl og Ove J. Winum.

Foto: Odd-Rune Wang

Magnar Fossbakken som har vært med som tegner i alle år. Foto: Odd--Rune Wang

Joralf Halgunset og Odd Bjørkli har vært redaktører av årets årbok. De har hatt denne oppgaven sammen siden 2010.

Foto: Odd-Rune Wang

Årbok 2016 er nå gått i  trykken. I år er det Mostadmark Jernverks venner som står for årboklanseringen. Den skjer i Kjerraten, Bruket, i Hommelvik, onsdag 30.11. kl 19.00, etter at de har avviklet sitt årsmøte. I år vil årboka koste kr 150 for dem som ikke er medlemmer. I år vil en del av årboka utgis i farger!

Vi vil ha stand på Vikhammersenteret de to første lørdagene i desember fra kl 10.00 til 14.00. Da vil medlemmer få boka utlevert. Andre får selvsagt kjøpt boka der og da. Velkommen til Kjerraten og til Vikhammersenteret!

Referat fra siste styremøte, den 9.11. er nå lagt ut. Du finner det under "Referater", eller ved å klikke her

12.11.2016

Torsdag den 10.11. hadde vi 38 elever fra tredje trinn på Saksvik skole i Fjølstadtrøa for å støype lys. Det var mange elever så vi måtte dele dem i to puljer. Selve støypingen foregår i fjøset, dermed er vi mer uavhengig av været. Torsdag var jo været helt flott, med et par små kuldegrader, nærmest ideelt


Her kommer elevene. Vi har lagt denne dagen som er blitt tradisjon, såpass tidlig i november at det er blitt ganske lyst.

Her er elevene i full gang, og har kommet et stykke på veg med lysa. Til høyre er de kommet på låven, der de har vekket nissen som er på gjennomreise til juleverkstedet på Nordpolen, var det visst det var.

Jubileumsfesten den 21.10. ble vellykket etter vår mening. De eksterne bidragsyterne, brødrene Stuevold og musiker Berit Øverkil gjorde sitt til at kvelden ble en suksess. De 70-80 gjestene så ut til å trives. Historielaget fikk bursdagsgaver fra Malvik kommune - et bilde av Fjølstadtrøa, av våre søsterlag, fikk vi kreative museumsgjenstander og av Birgitta, vår tidligere regionkonservator fikk vi et eldre bind av Norges bebyggelse. Det var hyggelige ting å få.

13.10.16

Denne annonsen kommer i MalvikBladet nå på lørdag. Neste fredag, den 21.10. er det bare å ta på seg kalosjan' og kom til Vidarhall! Merk tidspunktet, kl 18.00

13.10.2016

Da er potetene solgt. Godt vi fikk tømt lageret i masstu før nattefrosten satte inn

Styremøte ble holdt i Fjølstadtrøa tirsdag den 11.10. Referat fra møte finner du ved å klikke her eller under merkelappen "Referater"

Nå har vi poteter til salgs, rett fra åkeren og garantert uten sprøytemidler.

Vi har Asterix, Magnum Bonum, Blue Kongo, og noen mer uspesifiserte. Fin vare. Vi selger små og store samlet, til en hyggelig pris! Anslagsvis 10 kr pr kilo, men prisen kan diskuteres!

Poteter til salgs!

Potetene er i hus, avlingen ble bra, og vi har fremdeles poteter til salgs. Vi  selger i stort eller smått alt etter ønske. Vi har til salgs Asterix og  Magnum Bonum til 15 kr pr kilo, og Blå kongo, en potet med blått fruktkjøtt, festlig farge på potetstappe. Den tar vi 20 kr for pr kg

Saksvikelever med på potetopptaking også i år


Ett av sesongens høydepunkt er når vi får besøk av saksvikelever for å hjelpe oss å ta opp potetene. I år kom de onsdag den 23. september, og det var en glad og arbeidsvillig gjeng som stilte opp, sammen med Ronny og Sissel, som begge begynner å få erfaring med sesongarbeidet i Fjølstadtrøa.

Her er elevene i full gang, sammen med noen voksne medhjelpere

28.09.2016

I går hadde vi siste organiserte dugnadsdag for sesongen. Det kan nok bli noen flere timer, men da mer utenfor programmet.

28. august 2015

Det har skjedd en hel del den siste uka:


Besøk av elever og lærere fra Lukasstiftelsens videregående skole

Fredag 21.08 kom elever og lærere fra Lukas videregående skole. Dette har blitt tradisjon der skolen, ved skolestart, benytter Fjølstadtrøa som arena til en bli-kjent-dag. Samtidig får de også en omvisning og generell orientering om museet og bakgrunnen for det.

Vi spanderte på oss en liten markering av at dugnadssesongen nå er slutt. Vi har hatt fint vær i høst, og alt har kommet i hus til rett tid.

190915

Vi inviterer til historisk vandring på Saksvik, søndag 20.09. kl 14.00, med start fra Saksvikkorsen.

Marianne Årstrand har hovedansvaret for opplegget, men hun har med seg gode hjelpere.

Vel møtt!

Stabburrestaurering

Sist uke har stor del av dugnadsarbeidet handlet om restaurering av stabburet. Vi prøvde å jekke det opp, men så ga vi opp det prosjektet. Vi fikk skiftet den ene syllstokken som var oppmorkna likevel, etter en god del plunder. Nå er ny stokk på plass og glad er vi. Ellers har vi luket ugras og stelt litt i og rundt husa. Alltid noe å gjøre!

Her er forberedelsene i gang. Vi fikk låne 4-5 jekker av Karl Ove B, men det var ikke bare enkelt. Vi ble enige om at hvis vi hadde holdt på en måneds tid så hadde vi blitt dyktige. Det var tre P-er, Paul, Per Jørgen og Per Olav som sammen men Joralf stod for jobben

Vi fikk servert nysteikte vafler til avslutning, og hadde god hjelp av to habile vaffelsteikere, nemlig Ingrid og Linnea

Kvigene kom standsmessig i et stort kjøretøy som ble plassert slik at kvigene kom rett ut i beitet. Enkelt og greit. Lit stivbeint og forfjamset, men de ble fort fortrolig med situasjonen.

Christen hadde med seg kvalifisert hjelp i forbindelse med kvigesleppet. Veterinærstudent Kathrine Eidesmo fra Sveberg som har praksisjobb hos Sjøvold fikk en ny erfaring her.

Vi har fremdeles kaffeservering og åpent museum hver søndag fra kl 11.00 til 15.00.

I tillegg til å treffe hyggelige sambygdinger og drikke kaffe med dem, er det også

muligheter for å se seg om og studere museets samlinger. Velkommen!


24.06.2015

Det er kommet dyr på beite i Fjølstadtrøa

Sist søndag ble det sluppet to værer på beite, og etter litt småknuffing, der de testet styrke, fant de seg fort til rette. Det er godt med gras, og i dag fikk de selskap av tre kviger som Christen Sjøvold kom med i dag.


14.06. 2015

Kjerkstimarsjen

ble arrangert for 27. gang i dag. Det var tvilsom værmelding, og sur og kald nordavind, men det ble egentlig et fint turvær. Men kanskje noe på grunn av forhåndsutsiktene ble det trolig historiens laveste deltakertall, med bare så vidt over 30 deltakere. To av deltakerne har gått alle 27 gangene, det er Gunn Olaug og Egil Høiås. Gratulere til dem og til alle som fullførte årets tur!