Siste nytt


Enkle planter å dyrke fra frø


Tirsdag 10. april holdt Øystein Størkersen et foredrag på Malvik bibliotek, avdeling Vikhammer, i regi av Malvik historielag. Det handlet om tips og råd om enkle planter å dyrke fra frø for norske hager og litt om plantenes historie.


Fra forhåndsomtalen: Dyrking av hageplanter er populært og mange av sortene er ofte lette å dyrke fra frø. Det er likevel en fordel med litt kunnskap for best mulig resultat. Foredragsholder og botaniker Øystein Størkersen vil ta for seg hvilke sorter man enkelt kan dyrke selv fra frø, og litt om metoder for de ulike sortene. Størkersen vil også gå gjennom dyrkingsforløpet fra valg av jord, frø og eventuell behandling av frø, spiring, vokseperiode og utplanting, lys og varme, og om gjødsling. Utviklingen innen utvalg av plantesorter fra 100 år tilbake og frem til i dag omtales også og det gis informasjon om Malvik bibliotek sitt nyetablerte frøbibliotek. Velkommen hver og en!

23.05.17

Vi gratulerer vår kjære kollega, Historielaget Hommelviks venner, med 30-årsjubileet som de vil markere nå tirsdag den 23. mai 2017. Lykke til med jubileet, og med framtida!

Dugnadsgjengen tar lunsjen ute i godværet

21.5.17

Dugnadsarbeidet i Fjølstadtrøa er i gang. Vi kan registrere en økning i antall dugnadsdeltakere, og det er gledelig. Det er mer enn nok å ta fatt i. Einar Melvold og Leif Malvik er det nye "radarparet" i dugnadsgjengen. De har allerede vært på låvetaket og reparert det, dermed behøver ikke Elilasabet å være redd for at det kommer regndråper på veven hennes på låven. Flott. Gjerdet er saumfart og skal være klart for en ny beitesesong. Men det er mye som tyder på at det blir nytt gjerde, en skigard,  fra Fjølstadbekken ved gardsvegen og heilt opp til gapahuken. Den som lever får se!


Kjøkkenhagen er det og blitt stell på. Med en viss optimisme er den utvidet en smule i år. Så da er det bare å utfordre folk til å bli med på å holde ugraset borte!


Nå fredag 19. mai har potetene kommet i jorda. Også i år har vi hatt god hjelp av elever fra  Saksvik skole. Før de kunne begynne med sin del av jobben, har vi hatt hjelp av Oddvar Dahlberg som har vært med og pløyd og freset jorda, og Egil Rød har hjulpet til med å lage render.


Her sås rødbeter etter alle kunstens regler.

På bildet, Karen Marit og Joralf

Her er ivrige  unger sammen med Einar Melvold i ferd med å lage nye  render i potetåkeren

Her er stort sett heile den dyktige skoleklassen samlet etter endt arbeidsinnsats.

Utvidet  styremøte den 2. mai. Nå foreligger referat fra møtet. Det finner du ved å klikke her eller under merkelappen "Referater"

24.4.17

Det nye styret har hatt sitt første styremøte. Referatet finner du ved å klikke her, eller under "Referater"

24.4.17

Sesongstart

Selv om det er vinterlig i dag så nærmer vi oss sesongstart i Fjølstadtrøa. Dugnadsarbeidet starter i morgen den 25. april, og vi åpner for kaffeservering og museumbesøk den 7. mai.


Vi vet at det er noen som allerede har etterlyst kaffeserveringen, så for dem og alle dere andre er dette en gladnyhet!


Medlemskontingenten skal betales nå!

Styret minner om at det nå er tid for å fornye medlemskapet i Malvik historielag, for dem som er medlemmer. Og vi ønsker at også du som ennå ikke er medlem tegner deg som medlem. Vi ønsker også at du blir en av de aktive medlemmer som deltart i dugnader og elles blir med på arrangementer vi steller i stand. Men for all del: Det er ingen betingelse for medlemskap at en er aktiv. For oss i laget er det mer enn nok at du er villig til å støtte arbeidet vårt med å ta vare på kulturminner  i vår del av bygda ved å bli medlem.


Kontingenten er kr 200 for enkeltmedlem, kr 250 for familie. Vennligst betal til bankkto:  4218 07 53782.

Da er årsmøteprotokollen underskrevet, og resultatet av valget er behørig sendt til Brønnøysundregisteret. Selve protokollen finner en under merkelappen "årsmøtesaker", eller ved å klikke her.

9.2.17

Tirsdag den 7. februar hadde vi et  godt besøkt årsmøte i Malvik kirkestue. Årsmøtet ble kombinert med et kåseri av Gisle Rø, som orienterte ved bilder og tale om en fantastisk omfattende gruvevirksomhet som har foregått i Malvikmarka, særlig i Mostadmark. Sammen med Nils Bakmark har han kartlagt en rekke gruver i området. I samarbeid har de to også gitt ut en bok - en turbok, om kartleggingsarbeidet sitt. Denne boka er å få kjøpt bl a på bensinstasjonen i Hommelvik. Her er gruvene stedfestet ved hjelp av kartkoordinater, så med GPS kan  en på egen hånd gå på jakt etter nedlagte gruver. Med basis i arbeidet til Rø og Bakmark vil en samtidig få større utbytte av turen. Gisles kåseri var interessant, og aktuelt i og med at Bakmark fikk kommunens kultrurpris for 2016 med særlig vekt på dette kartleggingsarbeidet.


HISTORIELAGET FIKK SØR-TRØNDELAG FYLKES KULTURLANDSKAPSPRIS FOR 2016

Men aller først, før kåseriet ble vi i historielaget en stor ære til del. Etter nominasjon av kommunen med landbrukssjef Johan Forbord i spissen, fikk vi fylkets kulturlandskapspris for 2016. Det er jo helt utrolig og usedvanlig hyggelig. At vi er funnet verdig til en slik pris, er nesten mer enn vi kan forstå. Prisen ble overrakt oss av fylkeslandbruksdirektør Tore Bjørkli på årsmøtet, i nærvær av både administrativ og politisk ledelse i kommuen med ordfører Ingrid Aune i spissen. Snakk om stas! Prisen besto av et diplom og 20 000 kroner.Utdeling av kulturlandskapsprisen. Fra venstre landbrukssjef Johan Forbord landbrukssjef Tore Bjørkli som delte ut prisen, Joralf Halgunset, leder av historielaget med diplom som synlig bevis på tildelingen og ordfører Ingrid Aune.

Etter en hyggelig kaffepause ble det endelig tid for selve årsmøtet.

Joralf Halgunset har gått av som leder, og nyvalgt leder er Marianne Zeiner Aarstrand som har lang fartstid i styret fra før.

Den andre tingen som skjedde, og som var en overraskelse for flere, ikke minst for hovedpersonen selv: Berit Vikhammer ble utnevnt til æresmedlem. En utnevnesle som skjedde til applaus fra et samlet årsmøte.


Her får Berit medalje og diplom som bevis på at hun nå er æresmedlem fra 7. februar 2016. Det var et hyggelig oppdrag å forestå denne tildelingen.

Vi hadde styremøte torsdag 12. januar. Referat fra møtet finner du ved å klikke på fanen "Referater" eller ved å klikke her

Minner om årsmøtet som skal holdes i Malvik Kirkestue tirsdag 7. februar. Vi starter kl 18.00 med et kåseri av GISLE RØ som er en av krumtappene i Mostadmark Jernverks Venner. Deretter blir årsmøtet avviklet med de vanlige årsmøtesakene.

Vi foreslår en vedtektsendring, nemlig at Registreringskomiteen og Billedkomiteen slås sammen til en komite.

Vi serverer kaffe og kaker!

Vi ønsker alle våre medlemmer et riktig godt nytt år!

Også 2017 håper vi og tror vil bli et aktivt og givende år for laget. Nå på skarpeste vinteren er det likevel ikke den mest aktive perioden i laget. Vi skal avvikle årsmøtet nå på denne tida. Det er fastlagt til tirsdag 7. februar, og skal holdes i Kjerkstua. Der skal vanlige årsmøtesaker behandles, og nye personer skal velges inn i tillitsapparatet. Vi starter kl 18.00. Vennligst noter tid og sted allerede. Det vil komme mer informasjon om årsmøtet seinere.

22.12.2016

Det går mot jul og avslutning av et år med mange positive hendelser for laget vårt.

Mange av dere som er medlemmer har vist omtanke og interesse for laget og ha sluttet opp om arrangement vi har invitert til. Det er givende og øker motivasjonen til oss som prøver å drive laget.

Nå er det tid for å ønske alle dere som følger oss på vår hjemmeside

En riktig god jul og et rikt og godt nytt år i 2017! Takk for i år!

Omtale av årbok 2016 finner du her

Årboka kan du som medlem få på Vikhammersenteret nå på lørdag den 3. desember fra kl 10.00-14.00 og neste lørdag den 10. desember til samme tid. Den er også å få kjøpt. I år koster den 150 kroner.

Slik ser årboka ut i år. Den har det samme omslaget som før, men i år har vi en del sider i farger.


Foto: Odd-Rune Wang

Her får Nils Bakmark årets kulturpris av ordfører Ingrid Aune.

Nå er årets årbok kommet på markedet.

Den ble presentert på et godt besøkt lanseringsmøte i Kjerraten, Bruket, i Hommelvik nå onsdag den 30. november.

Samtidig ble årets kulturpris fra kommunen delt ut. Den gikk i år til Nils Bakmark som har gjort en stor innsats med registrering av ulike kulturminner i Malvikmarka, særlig knyttet til Mostadmark jernverks virksomhet. Vi gratulerer!

Her er et knippe av forfatterne sammen med redaktørene som fra venstre er Joralf Halgunset og Odd Bjørkli. Videre ser du Joar T. Brobakk, Berit Vikhammer, Paul L. Hagen (bak), May Vonen, Tordis Stokdahl og Ove J. Winum.

Foto: Odd-Rune Wang

Magnar Fossbakken som har vært med som tegner i alle år. Foto: Odd--Rune Wang

Joralf Halgunset og Odd Bjørkli har vært redaktører av årets årbok. De har hatt denne oppgaven sammen siden 2010.

Foto: Odd-Rune Wang

Årbok 2016 er nå gått i  trykken. I år er det Mostadmark Jernverks venner som står for årboklanseringen. Den skjer i Kjerraten, Bruket, i Hommelvik, onsdag 30.11. kl 19.00, etter at de har avviklet sitt årsmøte. I år vil årboka koste kr 150 for dem som ikke er medlemmer. I år vil en del av årboka utgis i farger!

Vi vil ha stand på Vikhammersenteret de to første lørdagene i desember fra kl 10.00 til 14.00. Da vil medlemmer få boka utlevert. Andre får selvsagt kjøpt boka der og da. Velkommen til Kjerraten og til Vikhammersenteret!

Referat fra siste styremøte, den 9.11. er nå lagt ut. Du finner det under "Referater", eller ved å klikke her

12.11.2016

Torsdag den 10.11. hadde vi 38 elever fra tredje trinn på Saksvik skole i Fjølstadtrøa for å støype lys. Det var mange elever så vi måtte dele dem i to puljer. Selve støypingen foregår i fjøset, dermed er vi mer uavhengig av været. Torsdag var jo været helt flott, med et par små kuldegrader, nærmest ideelt


Her kommer elevene. Vi har lagt denne dagen som er blitt tradisjon, såpass tidlig i november at det er blitt ganske lyst.

Her er elevene i full gang, og har kommet et stykke på veg med lysa. Til høyre er de kommet på låven, der de har vekket nissen som er på gjennomreise til juleverkstedet på Nordpolen, var det visst det var.

Jubileumsfesten den 21.10. ble vellykket etter vår mening. De eksterne bidragsyterne, brødrene Stuevold og musiker Berit Øverkil gjorde sitt til at kvelden ble en suksess. De 70-80 gjestene så ut til å trives. Historielaget fikk bursdagsgaver fra Malvik kommune - et bilde av Fjølstadtrøa, av våre søsterlag, fikk vi kreative museumsgjenstander og av Birgitta, vår tidligere regionkonservator fikk vi et eldre bind av Norges bebyggelse. Det var hyggelige ting å få.

13.10.16

Denne annonsen kommer i MalvikBladet nå på lørdag. Neste fredag, den 21.10. er det bare å ta på seg kalosjan' og kom til Vidarhall! Merk tidspunktet, kl 18.00

13.10.2016

Da er potetene solgt. Godt vi fikk tømt lageret i masstu før nattefrosten satte inn

Styremøte ble holdt i Fjølstadtrøa tirsdag den 11.10. Referat fra møte finner du ved å klikke her eller under merkelappen "Referater"

Nå har vi poteter til salgs, rett fra åkeren og garantert uten sprøytemidler.

Vi har Asterix, Magnum Bonum, Blue Kongo, og noen mer uspesifiserte. Fin vare. Vi selger små og store samlet, til en hyggelig pris! Anslagsvis 10 kr pr kilo, men prisen kan diskuteres!

Poteter til salgs!

Potetene er i hus, avlingen ble bra, og vi har fremdeles poteter til salgs. Vi  selger i stort eller smått alt etter ønske. Vi har til salgs Asterix og  Magnum Bonum til 15 kr pr kilo, og Blå kongo, en potet med blått fruktkjøtt, festlig farge på potetstappe. Den tar vi 20 kr for pr kg

Saksvikelever med på potetopptaking også i år


Ett av sesongens høydepunkt er når vi får besøk av saksvikelever for å hjelpe oss å ta opp potetene. I år kom de onsdag den 23. september, og det var en glad og arbeidsvillig gjeng som stilte opp, sammen med Ronny og Sissel, som begge begynner å få erfaring med sesongarbeidet i Fjølstadtrøa.

Her er elevene i full gang, sammen med noen voksne medhjelpere

28.09.2016

I går hadde vi siste organiserte dugnadsdag for sesongen. Det kan nok bli noen flere timer, men da mer utenfor programmet.

28. august 2015

Det har skjedd en hel del den siste uka:


Besøk av elever og lærere fra Lukasstiftelsens videregående skole

Fredag 21.08 kom elever og lærere fra Lukas videregående skole. Dette har blitt tradisjon der skolen, ved skolestart, benytter Fjølstadtrøa som arena til en bli-kjent-dag. Samtidig får de også en omvisning og generell orientering om museet og bakgrunnen for det.

Vi spanderte på oss en liten markering av at dugnadssesongen nå er slutt. Vi har hatt fint vær i høst, og alt har kommet i hus til rett tid.

190915

Vi inviterer til historisk vandring på Saksvik, søndag 20.09. kl 14.00, med start fra Saksvikkorsen.

Marianne Årstrand har hovedansvaret for opplegget, men hun har med seg gode hjelpere.

Vel møtt!

Potetopptaking

Onsdag 23.09. får vi igjen besøk av saksvikelever som skal hjelpe oss å ta opp poteter. De var også med på å sette dem, så nå får de anledning til å se med egne øyner det fenomenet som har skjedd i løpet av sommeren at en potet har blitt til flere nede i en jordhaug. Merkelige greier!

Vi er også spente på hvordan det står til, og hvor god avlingen blir. Forsommeren var begredelig, men seinhøsten har vært fin. Nå får vi snart se fasiten.

28.09. 2016

Vellykket markering av kulturminnedagen i Fjølstadtrøa på søndag

Velsignet med godt vær og med et innholdsrikt program så det ut til at de som valgte å bruke en del av søndagen i Fjølstadtrøa koste seg. Og de hadde ikke grunn til noe annet, kan vi vel være ubeskjeden nok til å si! Vi hadde sikret oss et knippe av dyktige bidragsytere på hvert sine felt. Helge Melvold og Marvell Dybvik orienterte og viste fram ulike trearbeidingsteknikker. På låven hadde Elisabeth Johansen hovedansvaret for en utstilling av produkter innen strikking og veving. Ragnhild Holberg var hyret inn for å lage det som blir hevdet å være en typisk Malvikrett, nemlig suppa Potetgryn. Og suppa ble det avsetning på. Mange var interessert i å smake den. Ikke sikkert at den blir noen ny slager, men nå har i alle fall folk i yngre generasjoner fått sjansen til å smake den.  Joar Tapper Brobakk framførte dikt av den unge Jørgine Almås som senere ble gift med Sverre Saugen og ble husmannskone i Fjølstadtrøa i et lang liv. Men de som sto for den mest miljøskapende aktiviteten var Seniordanserne i bygda som danset for oss med liv og lyst!

.Det blir fullt på tunet når det kommer 60 - 70 elever og lærere. Det hjelper at været er godt, og det var det

på fredag

Her er sentrale aktører på kulturminnedagen. I bildet til venstre ser vi  fra v. Marvell Dybvik, Helge Melvold, Ragnhild Holberg, Elisabeth Johansen og Trobjørn Vikhammermo som ennå ikke har pakket opp gtrekksepllet. På bildet til høyre har Torbjørn tat en liten pause ogved siden av han sitter Joar Tapper Brobakk

24.06.2015

I går hadde vi sesongavslutning på dugnadsarbeidet.

Vi har nå fått ryddet mer på låven og montert noen av de verdifulle gjenstander vi har hatt lagret der. Kjøkkenhagen er luket og ordnet etter alle kunstens regler og ellers har vi etter beste evne med de ressurser vi har, satt plassen i god stand.


Oppbygging av en spiss-slede vi har i samlingen vår

Leif Malvik har fått som "spesialoppgave" å restaurere en spiss-slede  som vi "fant"

i gjødselkjelleren, temmelig forkommen. Nå har Leif hatt hånd om den siden i

vår, og den framstår i dag i en helt annen stand. Det som står igjen er å trekke ryggen

og "hundsvotten" (kuskesetet) med lær.

Mye godt håndarbeid er utført for å få sleden i den stand han er i nå. Leif redegjør for videre planer

Vertskapet, Ragnhild og Ingrid her sammen med Kari Brobakk til venstre hadde travle tider, men ikke verre enn at de også fikk sett på danserne som holdt til på tunet. Gjengen som hadde funnet seg en "plass i solen" hadde god oversikt over situasjonen

Her er danserne i sving, bokstavelig talt. Åse Grøtte som ledet dansen er nummer to fra venstre i forgrunnen

Stabburrestaurering

Sist uke har stor del av dugnadsarbeidet handlet om restaurering av stabburet. Vi prøvde å jekke det opp, men så ga vi opp det prosjektet. Vi fikk skiftet den ene syllstokken som var oppmorkna likevel, etter en god del plunder. Nå er ny stokk på plass og glad er vi. Ellers har vi luket ugras og stelt litt i og rundt husa. Alltid noe å gjøre!

190916

Nå søndag  den 25. september blir siste søndag i år med åpent museum. Da slår vi skikkelig til, og markerer samtidig årets kulturminnedag.

Her er forberedelsene i gang. Vi fikk lånt fire, fem jekker av Karl Ove B, men det var ikke bare enkelt. Vi ble enige om at hvis vi hadde holdt på en måneds tid så hadde vi blitt dyktige. Det var tre P-er, Paul, Per Jørgen og Per Olav som sammen men Joralf stod for jobben

Vi fikk servert nysteikte vafler til avslutning, og hadde god hjelp av to habile vaffelsteikere, nemlig Ingrid og Linnea

19.09. 2016

I dag er referat fra styremøtet den 15.9. lagt ut. Du finner det ved å klikke på merkelappen "Referater" eller ved å klikke her.


Vi har også gitt ut et nytt nummer av medlemsbladet, det tredje i år. Det finner du ved å klikke her

Kvigene kom standsmessig i et stort kjøretøy som ble plassert slik at kvigene kom rett ut i beitet. Enkelt og greit. Lit stivbeint og forfjamset, men de ble fort fortrolig med situasjonen.

16.08.2016

Denne uka har detvært god aktivitet i Fjølstadtrøa. Mandag ble koråkeren tatt. Den var ikke stor, ogdet var mye gras i åkeren. Men havren vi fikk fra Trygve Melvold viste seg å gi bra resultat!

Tirsdag haddde vi den ukentlige dugnaden. Da forberedte vi potetopptaking som elever fra Saksvik skulle hjelpe oss med på onsdag den 14.

Så på onsdag den 14. kom en ivrig gjeng fra Saksvik skole. Hele 24 elever og to dyktige SFO-  ledere. Vi var litt spente på været. Det var spådd at det ville bli regn i løpet av ettermiddagen, men først kl 17.00, ble det sagt. Nå hadde vi hatt sol både mandag og tirsdag og onsdag helt til ungene kom. Men jaggu fikk vi ei regnskure akkuratda vi skulle til å plukke. Heldigvis ble det oppholdsvær igjen like etterpå, og været affiserte verken barn eller voksne. Potetene kom opp i en forrykende fart. Takk til skole og elever for stor innsats. Som takk for innsatsen fikk hver med seg noen får poteter.

Men før elevene kom på onsdag dukket det opp en ivrig og blid ungeskokk fra Saksvik barnehage. De var i Fjølstadtrøa heile dagen, og fikk med seg potetopptaking og litt ellers av livet der. Blant annet var de svært interessert i beitedyra som vi har der ennå. Alt i alt: en stor dag for oss i historielaget.

Christen hadde med seg kvalifisert hjelp i forbindelse med kvigesleppet. Veterinærstudent Kathrine Eidesmo fra Sveberg som har praksisjobb hos Sjøvold fikk en ny erfaring her.

Vi har fremdeles kaffeservering og åpent museum hver søndag fra kl 11.00 til 15.00.

I tillegg til å treffe hyggelige sambygdinger og drikke kaffe med dem, er det også

muligheter for å se seg om og studere museets samlinger. Velkommen!

24.06.2015

Det er kommet dyr på beite i Fjølstadtrøa

Sist søndag ble det sluppet to værer på beite, og etter litt småknuffing, der de testet styrke, fant de seg fort til rette. Det er godt med gras, og i dag fikk de selskap av tre kviger som Christen Sjøvold kom med i dag.


14.06. 2015

Kjerkstimarsjen

ble arrangert for 27. gang i dag. Det var tvilsom værmelding, og sur og kald nordavind, men det ble egentlig

et fint turvær. Men kanskje noe på grunn av forhåndsutsiktene ble det trolig historiens laveste deltakertall,

med bare så vidt over 30 deltakere. To av deltakerne har gått alle 27 gangene, det er Gunn Olaug og Egil

Høiås. Gratulere til dem og til alle som fullførte årets tur!

12.06.2015


Stort og fint besøk i Fjølstadtrøa fra Vikhammer ungdomsskole

I dag hadde vi 120 elever fra 8. trinn på Vikhammer ungdomsskole sammen med sine lærere, med Kristin Beate Bjørgan som hovedansvarlig. Dette var en  fin gjeng, og de fikk omvisning både inne i våningshuset, stabburet og på låven, og vi prøvde å vise fram det likeste vi har.

Det var en lydhør gjeng som kom, så det var en glede å ha dem der. Vi var på forhånd litt nervøse for været. Det har jo regnet tett i flere dager, så grunnen er kraftig oppbløytt. Men vi fikk hatt på litt grus i tunet på tirsdag, slik at det ble ikke så sølete som vi fryktet.

Her forbereder Paul og Per Jørgen potetopptaking. Legg merke til kornrøene i bakgrunnen. Et sjeldent syn i våre dager!

Her har første gruppa benket seg på stabburstrappa. Paraplyen er ikke langt unna, men heldigvis ble det ikke bruk for den. Elevene syklet til og fra, så de er da spreke også

Her blir en ny gruppe tatt i mot, og gitt den første orientering om opplegget. (Foto JT Brobakk)

Her er elevene i ferd med å avslutte økta

Ungene fulgte ingteressert med på lagring av potetene. Flere tok til å vaske poteter fri for jord.

3.6.2015


Grøftingsarbeidet er ferdig. Kommunen har gjort en nødvendig og flott jobb. De blir ferdig i morgen. Da har de også ordnet opp etter seg.

Så kommer spørsmålet: Hva skal vi nå gjøre med jordbruksarealet som blir klarert for videre drift? Det er en sak  kommunen og vi i historielaget nå må drøfte og bestemme. " og dæ lyt skje fort---"!

Kyrne var spennende å se og snakke med for barnehagebarna

3.6.2015

Dugnadstid

NB! Alle som  ønsker å bli med på dugnad i Fjølstadtrøa, legg merke til at vi har endret dugnadsdag fra onsdag til tirsdag. Samme tid som før, fra kl 10.00 og til 14.00, eller lenger hvis det er noe som gjøres! Det er alltid ting å gjøre i Fjølstadtrøa, så du er hjertlig velkommen til å bli med i dugnadsgjengen, det gjelder uansett om du har erfaring med praktisk arbeid eller ikke! Arbeidslyst er eneste betingelse!

31.08.2016

I går var det dugnad igjen. Vi fikk ryddet og omorganisert i lageret, slik at vi nå har fått plassert båten som vi har fått av Karl-Ove inne i lageret. Og det ser ikke ille ut. Da hadde vi fraktet tre litt større maskiner opp på låven, i "avdelingen for landbruksutstyr". Det var en torvstrøtrommel, og et par utgaver av trøskeverk. Så nå har vi et godt utvalg av kornbehandlingsutstyr.

31.08.2016

I går stilte vi opp for en gruppe, under ledelse fra Strinda Frivillighetssentra,l som gikk Kjerkstien. Anders Gjervan stilte for oss. Gruppen hadde en kaffepause ved Nyvatnet, og Anders orienterte da litt om den historiske bakgrunnen for Kjerkstien. Den eldste deltakeren var godt over nitti, og det var strevsamt nok, både for henne og de som hadde oppgaven med å støtte henne. Men alle kom over, og heim i god behold. De var heldige med været, og var godt fornøyd med vår service!

2.6.2015

Det var styremøte i laget i går, den 1. juni. Referatet er allerede klart og kan leses her

Søndag den 14. juni arrangeres Kjerkstimarsjen for 27. gang. Nedenfor presenteres årets plakat.

Det er viktig å legge merke til en ny ordning ved start fra Malvik. I år går bussen fra Malvik til Jervskogen, fra parkeringsplassen ved Malvik kirke, og buss frakter deltakerne fra mål og til kirka igjen.


Søndag 28. august

I dag har det vært åpent museum med nåkkå attåt i Fjølstadtrøa, Vertskap, Kirsti og Einar Melvold.

Folk fikk prøvd sine kunnskaper på en godt komponert Kultursti som Anders Gjervan var ansvarlig for. Den var slik at alle greide litt, men det skulle mye til å få rett svar på alle oppgaver, og det er slik det skal være!

Vi var heldige med været og folk koste seg i sola på tunet. Ekstra hyggelig var det at verten han Einar hadde med seg trekkspillet, og at Thorbjørn Vikhammermo også kom med sitt trekkspill. De var gavmilde og vi fikk en rekke gode og gamle trekkspill-låter.

Her kommer båten i hus til det eventuelt  blir et eget båthus med tid og stunder

Du er hjertelig velkommen til å ta en tur over marka i sporene etter gamle

mostinger på deres tur til Malvikkjerka !

31. mai 2015

Grøfting i Fjølstadtrøa

Kommunen har satt i gang en storstilt grøfting av den ekra som har vært nyttet til beite. Dette jorstykket har vært nokså vassjukt, særlig i det nordvestlige hjørnet. Nå vil det bli bra, men det blir litt oppkjørt mens arbeidet pågår. Men slik er det, en kan ikke lage omelett uten å knuse egg. Så vi får legge vekt på å pusse opp etterpå, og så vil det ikke ta lang tid før det er grodd til igjen. Selve jordstykket skal vi pløye opp og så i grasfrø etterpå, så får vi se hva vi skal gjøre med det.Kulturstigeneral Anders Gjervan

Vafler er nå godt da!

Det er Myrhaug fra kommunen som kjører gravemaskinen og Einar Melvold som legger rør


31. mai 2015

Aktiviteter i Fjølstadtrøa

I de siste fjortendagene har det vært en del aktiviteter i Fjølstadtrøa.


Onsdag 20. mai hadde vi 30 elever fra Saksvik skole for å hjelpe oss med å sette poteter, Før vi kom så langt hadde vi også i år hjelp av Nils Kvarving til å pløye og harve en ny åker slik at vi kunne få sette poteter også i år. Vi fikk hjelp av Gunnar Verkland som leverte fin hestegjødsel til potetåkeren. Alt dette var unnagjort til elevene fra Saksvik kom. 30 ivrige og flinke elever kom, og vi var heldige med været. Det er litt krevende å sysselsette alle elevene i den vesle åkeren som vi har, men alle fikk være med å  sette potetene. I tillegg hjalp de oss med å plukke stein fra åkeren.


Fint å sitte i sola og høre på trivelig musikk

Ikke alle greier dette, men for den som har balansen i orden er det ingen sak!

Neste søndag, den 28. august er siste søndag i den måneden, og da byr vi på


       åpent museum med nokkå attåt

                            fra kl 11.00 - 15-00


I tillegg til kaffe og vafler som vanlig innnbyr vi til en

         uhøytidelig kultursti.

Der kan du teste deg sjøl og dine kunnskaper innen lokal kultur. Alle deltakere er kvalifisert til premie. Beste svar premieres, og dessuten trekker vi ut to til som også får premie. Premien er sjøllaget av årets bærhøst i Fjølstadtrøa.


Velkommen til en etterolympisk konkurranse, uten dopingkontroll!

Vi hadde styremøte onsdag den 17.8. Referat fra møtet ble kjapt laget av sekretær Marianne.

Referatet finner du under merkelappen "Referater", eller ved å klikke her

21.08. 2016

Fredag hadde vi besøk av stort sett  samtlige elever ved Lukasstiftelsens videregående skole her i Malvik. De har gjort det til en tradisjon å ha en dag på Fjølstadtrøa som en slags bli-kjent-dag. Vi syns det er hyggelig å kunne fortelle elevene om ting fra eldre tider i Malvik, og kunne vise fram gjenstander i vårt museum fra den tida. I år var de flere enn noen gang  før. Uten å ha det eksakte tallet, ble det antydet at de var i overkant av hundre. Elevene som er fra alle kanter av landet viser stor interesse. Vi tror en nøkkel til å få elevene interessert er å dele dem inn i relativt små grupper, slik at ingen på grunn av størrelsen kommer i bakgrunnen. Det var flotte elever vi hadde på besøk i år.

Tid til litt avslapning i det grønne. Det var været til det

Kort samling på låvebrua før start

Tirsdag 16.08


I dag startet vi opprydding utenfor lageret. Der har det ligget en del gjenstander som vi har vurdert til å ha liten verneverdi. Karen Marit begynte å høste fra kjøkkenhagen. Kjempefine gulrøtter allerede.

Vi begynte å rydde utenfor lageret i dag, Ikke alt gammelt har like stor verdi

Tirsdag 16. august begynner vi på dugnadsarbeid i Fjølstadtrøa igjen, fra kl 10.00. Vi holder på til ca 14.00, med en matpause. Vi ønsker gamle og nye dugnadsdeltakere velkommen. Det er mye å ta tak i.Søndag 14.august


Brubart vær og god stemning i Fjølstadtrøa i dag. Enkelte benyttet oppholdsværet til en tur i blåbærskogen eller til å plukke bringebær. Begge deler er det mye av i år, og kvaliteten er god.

Søndag den 14.12 hadde styret invitert en del av de mest aktive Fjølstadtrøarbeiderne til førjulsgraut. Det ble en hyggelig stund, og etter hvert fikk en også opp varmen i husa. Ovnen på stua ble det fyrt i for første gang etter restaureringen. Det merktes, for det ble en del sjenerende røyk i starten, men den forsvant heldigvis relativt raskt.Fotografen beklager kvaliteten på bildet av grautspisende tillitsvalgte på stua i Fjølstadtrøa. Med litt godvilje kan en skimte kasserer PeO og leder Joar med Marvell til høyre. Med ryggen til Aud, barnebarn til PeO og KIrsti Hamre Nilsen helt til høyre

Også nå sist lørdag den 13.12., var det stand på Vikhammersenteret der årboka ble delt ut til medlemmer og solgt til ikke-medlemmer. Den koster kr 100.- og er en utmerket julegave til utflyttede malvikinger, for eksempel.

Her er det like før "vaktskifte" der Joar er "påtroppende

Årboka ble presentert på Vikhammer bibliotek den 10.12.14. Det ble en hyggelig stund for dem  som hadde møtt opp, og det mangslungne innholdet ble presentert. Steinar Malviks modell av torvstrøfabrikken på Leistadkjølen var også stilt ut.

5.12.2014

Årboka blir lansert på Vikhammer bibliotek onsdag 10.12. kl 12.00. Der blir forfatterne nærmere presentert og innholdet blir omtalt, og forfatterne selv kan eventuelt utdype sine artikler. Vel møtt!

5.12.2014

Slik ser årboka ut i år. Forsida er også i år tegnet av Magnar Fossbakken. Ellers har Borghild M Antonsen også bidratt med tegninger i boka.

Boka har 16 artikler med stoff fre hele bygda. Tre artikler omhandler "gamle" tettsteder, tre artikler forteller om tidligere tiders industrivirksomheter, vi har biografier om markerte personligheter. To miljøskildringer fra Hundhammeren er forfattet som viser, og vi har en spennende skildring av et berømt? gullfunn i Malvikmarka. Hvor mange kjenner til den? Og Øyvind Vikhammermo fortsetter føljetongen om setervoller i marka. Med andre ord litt for enhver smak!

Boka inngår som kjent i medlemskontingenten, og medlemmene får boka utlevert på Vikhammersenteret lørdagene 6.12 og 13.12, begge dager fra kl 10.00 - 14.00.

3.12.2014:

I går hadde vi en ny gruppe saksvikelever med på lysstøyping. Den gjengen var minst like flink som den første, og de laget fine lys. Det å støype lys tar litt tid, så det kan tære litt på tålmodet. Men det gikk riktig bra.

Julenissen fikk de også hilse på. Han klaget over at han ble uroet, for han hadde lagt seg til å sove og få seg en hvil på sin tur sørover til juleverkstedet. Ungen likte å prate med nissen som også fikk mang en god klem fra unger som lovte å være ekstra snille nå før jul. Bilder fra begivenheten ser du her 

1.12.2014:

Sist tirsdag, den 25.11., ble det støypt lys i Fjølstadtrøa av halve tredjetrinnet fra Saksvik skole. De er så mange på det trinnet i år at vi fant det best å dele det i to. Den andre halvdelen skal støype i morgen, den 2.12. Det gikk svært så fint med den første gjengen som fikk til fine lys. Se mer under "Aktuelt"

1.12.2014

Årboka er kommet!

Årbok 2014 er nå kommet fra trykkeriet, og ligger og "varmer seg" på lager foreløpig. Torsdag 4.12. vil den bli presentert på møte i Historielaget Hommelviks Venner sitt møte i det nye kulturhuset i "Kjerraten" kl 18.00. Redaktørene vil der stille opp og orientere om boka, som er lagt opp på samme måte som de foregående åra. Der er du hjertelig velkommen, og er du medlem i ett av historielaga, vil du også få boka utlevert da. Den inngår som kjent i medlemskontingenten. Velkommen!

Årboka er nå gått i trykken. Den blir ferdig i uke 48, og det sentrale lanseringsmøtet blir på det nye kulturhuset, torsdag den 4. desember. Dette blir nærmere kunngjort ved annonse i Malvikbladet. Her i Ytre Malvik vil vi også ha et møterom årboka. Det kommer seinere. Også i år vil den bli til salgs og utdeling til medlemmer på Vikhammersenteret de to første lørdager i desember.

Godt nyttår 2015!

I år starter vi et samarbeid med biblioteket i Malvik, et felles prosjekt vi har kalt Historiske Malvik. Det er biblioteket som har tatt initiativet til prosjektet, noe vi syntes hørtes så fint ut at vi har sagt vi gjerne vil prøve å bidra. Vi har egentlig tjuvstartet i og med at vi hadde lansering av årboka på Vikhammer bibliotek første uka i desember. Men nå i år er det vi starter for fullt. Først ut er regionkonservator Birgitta Oden som skal fortelle om Johan Nygaardsvoldmuseet som hun er primus motor for. Det skjer på Vikhammer bibliotek onsdag 21.januar kl 12.00. Alle er hjertelig velkommen! På februar skal vi i Malvik historielag fortelle litt om vår virksomhet, særlig arbeid knyttet til Fjølstadtrøa museum. Det blir tirsdag 23. februar. Vi har mye å fortelle, og kanskje kan vi vekke lyst hos noen til å være med i arbeidet ved museet vårt også!


Årsmøte holdes onsdag 18.02. kl 18.30 i Malvik kirkestue.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

11.03.2015

Nå er vi blitt hesteeiere.

I dag fikk vi en fin svart hest på plass i Fjølstadtrøa. Vi fikk låne hestehenger hos Nils Kvarving, og meningen var at vi skulle bruke en vanlig (liten) personbil til drakraft. Men da Nils fikk se den, så ble den underkjent. Den var ikke tung nok og ikke sterk nok, for en hestehenger er både stor og tung. Hva skulle vi da gjøre? "Nei", sa Nils "æ f år vel ta å kjør,n æ da". Og slik ble det! Nils tok på sparket turen til Sverresborg og hentet hesten for oss. Du verden, det er greit å ha slike naboer!


Nå er hesten på plass i Fjølstadtrøa, så nå blir oppgaven å få på han sela og å spenne han for en kjøredoning. Det må vi få gjort i løpet av våren. 


Her er dyktige og ivrige unger i aktivitet i potetåkeren

27.06.2016

Vi tar nå sommerferie, og det blir dermed sommerlukking i Fjølstadtrøa. Vi åpner for høstsesongen søndag den 14.  august. Inntil da, ha en god og hyggelig sommer, med sol og varme og minnerike stunder. Velkommen i august!


I dag har vi forøvrig alet opp med potetene som ser ut til å komme fint.

27.06.2016

Et godt tips: Både Malvikbladet og Malviknytt besøkte oss i Fjølstadtrøa i går og begge har tatt en serie bilder som der kan se ved å gå inn på nettet på adressene: Malvikbladet.no og Malviknytt.no

26062016

I dag har det vært åpent museum med nokkå attåt i Fjølstadttrøa. Elisabeth Johansen viste eksempel på plantefarging, noe mange så og hørte interessert på. Gunnar Lohse demonstrerte en hånddreven husseparator og Helga og Anders Gjervan  tok på seg å kinne smør med ei "skovlkinne" som er arvegods der på garden. Den kinna fungerte godt, og de produserte anslagsvis halvannet kilo smør av ypperste sort av ca 4.5 kg seterrømme blandet emd kremfløte. Og på kjøkkenet baket Ragnhild Holberg flatbrød som var makeløst tynt og som smakte godt. Alle "demonstrantene" gjorde en dyktig jobb, og de mange besøkende så ut til å trives i det fine sommerværet.  Vertskapet hadde full hyre med å holde unna, og hadde visse kapasitetsproblem med både kaffekoking og vaffelsteiking. Noe ekstra problemer fikk de ved at strømmen gikk på grunn av overbelastning. Men alle som ønsket det fikk både vått og tørt, selv om det ble litt venting, noe vi beklager.

Folksomt på tunet i dag den 26. juni

Ragnhild installerte seg på kjøkkene med bakstefjøl takke og kjevle

Elisabeth med remedier for plantefarging

Interesserte tilskuere til separering og kinning

Her er smøret tatt ut av kinna. Nå knas det for å få ut saupet. Etterpå ble det saltet, og så fikk folk smake nykjernet  smør på nysteikt flatbrød. Ingen vanlig kost

Vertskapet var Brit og Per Jørgen Lorvik og Ragnhild og Joralf Halgunset. De hadde det til tider travelt, men det var en trivelig dag.

Nå søndag den 26. juni byr vi på litt ekstra i Fjølstadtrøa. Da skal vi demonstrere gamle abeidsoperasjoner i matstell og husflid. Det ville glede oss om du ta tok deg en tur, og vi tror at du også vil kunne ha utbytte av turen hvis du er litt interessert i tradisjonelle metoder!

Vi har laget en plakat om det som skal skje. Den presenterer vi her:

20.06.2016

KJERKSTIMARSJEN

I dag skinner sola, men i  går da Kjerkstimarsjen ble arrangert var det gråere enn grått. Slik er det somtid. En kan ikke ha flaks bestandig. De 34 deltakerne som gikk marsjen rapporterte at det var en fin tur. Fremdeles er det et par-tre stykker som har deltatt hvert eneste av de 28 åra marsjen har vært arrangert. Imponerende!

Referat fra styremøtet den 9. juni finner du nå her


Ny brosjyre om oss er laget. Det vil si det er en revisjon av den brosjyren som ble laget for noen år siden. Nå er den oppdatert, og med nye fine bilder

13.06.2016

Det blir beitedyr å se i Fjølstadtrøa i år også!

Etter en del om og men har vi nå kommet til, i samråd med fagekspertise i kommunen og kompetente bønder i nabolaget, at vi likevel ikke skal pløye opp beietarealet. Vi skal beholde det slik som det er nå. Det vil si, vi skal fjerne de store steinene som kom opp i dagen i samband med grøftinga, og vi skal jevne ut grøftkastene en del. Men vi skal beholde den grasmarka som er der nå. Dette er rik blomstereng, og den betyr biologisk mangfold som vi skal verne om, og etter beste evne ta vare på. Det er en del ekkelt ugras på jordstykket. Vi tenker da på tistel som det er en del av. Men den skal vi ta hånd om, og gjøre det vi kan for å hindre at den sprer seg.

Så kan en spørre seg hvorfor vi ikke har kommet fram til denne løsningen før? Godt spørsmål! Vi har nok vært for opphengt i de første planene som ble lagt, men nå er de planene skrinlagt, og vi skal drive som før.


Hvilke beitedyr vi får er ennå ikke klarlagt, men vi satser på at det kommer dyr dit i løpet av denne uka.


Julianne Vatnbakk og Torfinn Sparstad skal drive slåttonn hos oss også i år. Og det er vi  glade for. Når slåtten starter har de ennå ikke klart, men de vil være glade for hjelp. Så hvis du er en som kunne tenke deg å være med på god gammeldags slåttonn, med hesjing, så er du hjertelig velkommen til å ta et tak.

Det blir Kjerkstimarsj i år også!

Kjerkstimarsjen arrangeres i år søndag 19. juni.

 3.6.2016

Skogdag i Fjølstadtrøa

Fredag 3. juni ble en stor dag i Fjølstadtrøa. Denne dagen fikk vi til et samarbeid mellom kommunen ved skogsjef Kjetil Tolvstad, med bistand fra Torgrim Garberg fra Selbu og Nidaros skogforum, NAV ved Maria Skarsaune Terzi som jobber med bl a integrering av flykninger som er bosatt i Malvik, Saksvik skole og vi i Malvik historielag. Anledningen var at kommunen, og vi, ønsket å få plantet ny skog der orkanene Dagmar og Ivar herjet og la ned det meste av skogen i Fjølstadtrøa.Tanken var at vi  kunne invitere skoleunger til å være med på å skogplantingen. Dermed kunne de få praktisk kjennskap til hvordan skogplanting foregår og Tolvstad særlig, var og interessert i å formidle mer kunnskap om hva som finnes i skogen av biologisk mangfold og hvilke treslag som vi har i skogen i Fjølsdtadtrøa. Etter kontakt med Maria på NAV kom vi til at flyktningene også har behov for å få litt av den samme kunnskapen. Dessuten kunne vi her få et integreringsprosjekt i praksis.

Alle vi samarbeidspartene er av den oppfatning at prosjektet var svært bra. Vi var jo også utrolig heldig med været. Det ble en givende dag på mange måter, der felleskapet elevene og flyktningene oppnådde i samband med lunsjen var nesten rørende å se.
Her er gjengen i startgropa. Noen er nok litt spente. Ungene fra Saksvik syklet til og fra. Det ble en fin dag med mye frisk luft og fysisk aktivitet

Tolvstad til høyre og Garberg i bildet til venstre dosewrer og demonstrerer

Her er det liv og lyst

31.5.2016

Også siste uke har det og skjedd ting i Fjølstadtrøa. Den 31. mai var det på ny dugnad. På låven driver Elisabeth og setter opp en ny vev. Det er spennende ting hun driver med. Karen Marit har fått fasong på kjøkkenhagen, der hun er svært så aktiv. Men Elisabeth viser også interesse for de grønne gleder. Det er flott, så kanskje Karen Marit får nyttige ideer og innspill. Ragnhild er rekonvalesent, men stilte opp nå og deltar i det meste.

Gledelig til gagns var det at PeO kom. Han startet med å slå gras. Det har vokst noe eventyrlig de siste dagene, rene eksplosjonen, så det var fint å få hjelp til grasklippinga. Paul har vist omsorg for noen fiskegarn som vi har, og så tok han en raptus med utgardsgjøring. Og endelig fikk vi tid til å renovere brønnen, og den skal vi sikre slik at ingen i vanvare ramler ned i den.


 

Tre "blomsterpiker" på dugnad: Elisabeth, Karen Marit og Ragnhild

25.04.2016

Referatet fra siste styremøte er nå klart. Du finner det under "Referater", eller ved å klikke her

Nå skal brønnen bli fin igjen. Vi fikk fastlagt at det er godt tilsig i brønnen

25.04.2016

I dag er det en merkedag i Fjølstadtrøa. I dag har 28 flinke elever fra  tredje trinn på Saksvik skole, hjulpet oss med å sette poteter. Vi satte fem sorter, nemlig Magnum Bonum, Pimpernell, Blue Congo, Asterix og litt mandelpotet. Litt seinere på dagen fikk vi også sådd havre. Det er få som dyrker havre her i vår del av bygda nå, men vi fikk ei bøtte av Trygve Melvold såpass at vi ble berget.

I går kveld fikk vi frest potetlandet. Der var det Oddvar Dahlberg som stilte opp i år. En kveld før pløyde han for oss også. De er ikke så vanskelig å be disse gardbrukerne!

Oddvar har full kontroll, og får ordnet med lausmold til potetene

Tirsdag den 24.04. 2016 var det dugnadsdag. Da ble vi endelig ferdig med vedarbeidet. Nå er veden kløyvd og stablet opp under tak, i lengder på 30 cm. Der skal den få ligge til over sommeren. Da vil den bli fin og tørr, og bør være lett å selge. Er du interessert i ved, så ta kontakt. Vi skal være konkurransedyktig på pris. Mesteparten er bjørk, men og litt gran og hegg og rogn

Vedstabelen er ferdig. Per Jørgen sjekker at den holder seg på plass. Veden ligger slik il at den er lett å få tak i. Vi vil gjerne selge den i høst!

Elisabeth Johansen, som er ny i museumskomiteen, overrasket stort på denne dugnadsdagen, ved å diske opp med nysteikte boller, steikt i vedkomfyren på kjøkkenet. De var "Hfarlig" gode! Elisabeth er ellers i full gang med å rigge til en vev. Her er det Diri og Per Jørgen som sitter nærmest matfatet.

12.05.2016


Dugnadsarbeidet i Fjølstadtrøa fortsetter.

Det er mer enn nok å henge fingrene i, både inne og ute. Ute er det kjøkkenhage og vedsjau som har vært prioritert. Karen Marit har fått skikk på hagen, men vi er ennå ikke ferdige med vedarbeidet. Vi har i det siste også hatt god hjelp av en syrisk flyktning, Diri Mohammed, som har vært med oss. Han er interessert i å lære norsk, og norsk væremåte, så raskt og godt som mulig, og mener at den mest effektive læremåten er å  delta i felles arbeid med norske. Det er vi enige i.

Her er Diri, Paul og Per Jørgen  i fullt arbeid. Vi har fått låne en vedklyver av Ole Grøtte. Den letter oss i arbeidet

Nå sist tirsdag, den 9. mai, kom Einar Melvold, og det passet ekstra godt da Diri var sjuk. Fremdeles var det vedarbeid som sto på programmet for en del av oss.

Einar og Per Jørgen ved vedklyveren. Det vises ikke så tydelig på bildet, men faktisk minker stabelen med kubber, og det er bra. Vi må snart bli ferdige, for andre gjøremål venter

På låven skjer det også store ting.

Elisabeth Johansen har begynt å virke. Hun har begynt å forberede for veving i den vevstolen som vi har montert opp der. I første omgang har hun tatt i bruk rennbommen som "vi fant" lagret oppå låven. Den er satt opp, og Elisabeth har sannelig allerede kommet i gang med å bruke den.

Elisabeth godt i gang med vevrenning. De har fått det riktig koselig der på låven, men det kan fortsatt bli litt hustri når været ikke er samarbeidsvillig

26.04.2016

Dugnadsdag i dag. Samtidig var også de to andre komiteene i laget, bilde- og registreringskomiteen innkalt til møte. Godt oppmøte. Vi hadde invitert HHV, ved Odd-Rune Wang til å komme og fortelle om det arbeidet de gjør med registrering og arkivering av bilder. Vi har et par år hatt litt startvansker, av ulike grunner, men mest fordi vi har vært usikre på ha som ville være rette strategien nå framover, med hvordan en skal ta i bruk ny datateknologi i dette arbeidet. Nå er vi kommet dit at vi vil ikke vente lenger. Det finnes trolig ingen fasit, og hvis vi skal vente til graset gror, dør kua som kjent! Nå er vi i gang igjen!

Takk til Odd-Rune for hans bidrag. 

Museumskomiteen arbeider med vedhogst etter rotvelt i fjor høst. Og nå er det planer for å få til noe innen vevprosessen, og kanskje med en utstilling på låven med tid og stunder.

Her er en fin gjeng klar til ei ny økt etter lunsjpause. Fra v: Marvell, Ragnhild, Elisabeth (ny i gjengen), Odd og Aud Nanna som holder et overbredsle som hører til i en spiss-slede vi har fått restaurert

Her er Karen Marit i full gang med våronn i kjøkkenhagen. Det lover godt. Men det var kjølig luft idag, det vises på klærne de har på seg. Sammen med Karen Marit er Paul og Per Jørgen

Heder til Kari og Joar Tapper Brobakk

Som referatet fra siste styremøte forteller, gjorde laget litt stas på ekteparet Brobakk. Etter fem begivenhetsrike år som leder i laget, og med Kari som sterk støttespiller i alle disse åra, ble de med de fleste tillitsvalgte til stede på styremøtet, velffortjent utnevnt til hederstaus og hedersdreng.


Som synlig bevis på sin nye status i laget fikk de både blomster og et utskåret bilde av Fjølstadtrøa som er så sentral i virksomheten i laget.

Joar og Kari etter at de er blitt utnevnt til hhv hedersdreng og hederstaus

Vi er i gang med dugnadssesongen i Fjølstadtrøa.

I første omgang er det vedarbeid. Vi tar sikte på å bli ferdig med vedarbeidet før våronn starter. Selv om været nå ikke minner om vår, så går tida fort nå.


Vi skulle gjerne sett at flere ville delta i dugnadsarbeidet, men vi som er der har det trivelig. Vi har hatt god hjelp av Ole Grøtte til nå, og han har også tilbudt oss å låne vedklyver. Det kan komme godt med, for mange av vedkubbene er digre.


Første dugnadsdag var tirsdag 12. april. Da fikk vi transportert veden bort til gardsvegen, med traktorhjelpa til Ole.Her er Odd Hjørungnes, Paul Dybsland og Ole Grøtte i gang med vedhandteringa

Her er det tunge løft av Odd og Paul

Fint arbeidsvær og god stemning

Referat fra det utvidede styremøtet den 5. april foreligger nå,. Du finner det her

Første styremøte i det nye styret ble holdt den 8. mars. Referat fra møtet finner du under Referater, eller klikk her

Årsmøtet ble holdt som planlagt.

Anders Gjervan innledet før årsmøtet med et kåseri om utvandringen til Amerika fra Malvik.


Selve årsmøtet ble avviklet på tradisjonelt vis, og årsberetning og regnskap ble godkjent med akklamasjon


Forslaget om økt medlemskontingent til kr 200 for enkeltmedlemskap og kr 250 for familiemedlemskap ble vedtatt. Det vedtaket får virkning alt fra 2016.


Joar Tapper Brobakk hadde tekket nei til gjenvalg som leder. Han har ledet laget i fem år, og ønsket nå avløsning.

Ny leder for 2016 ble Joralf Halgunset.


Følgende medlemsblad er sendt ut til alle medlemmer:


31.01.2016

Det ble holdt styremøte den 19.01.2016. Referat fra møtet finner du her

31.1.2016

Det er innkalt til årsmøte mandag den 15. februar kl 18.30 i Malvik kirkestue. Mer om årsmøtet leser du her15.12.2015


To lørdager nå har vi hatt stand på Vikhammersenteret der vi har delt ut årets årbok. Vi har inntrykk av at folk er interessert i å få tak i boka. Det lover godt. Nå har så godt som alle medlemmer fått den. De som ikke har hentet den på Vikhammersenteret, har fått den i postkassen. Noen få gjenstår, men de har delvis seg selv å takke for det. Det er de som har verken navn eller nummer på postkassen!


Lanseringsmøtet på kjerkstua gikk riktig bra. Vi fikk besøk av Ragnar Kokkvoll fra Røros som engasjert fortalte om bakgrunnen for sin artikkel om Sina og Betsy Ovedie i Årboka. Han var et hyggelig besøk

Her er Øivind Vikhammermo og Anders L Gjervan på plass for å markedsføre årboka. Fotografen har vært litt ustø på handa!

26.11.2015


Årets store begivenhet:Årboka for 2015 er kommet. Den vil bli presentert på åpent møte i Kjerkstua, onsdag den 2. desember (18.30) og delt ut til medlemmer der, og seinere på Vikhammersenteret de to lørdagene som kommer etterpå.

Her blir vinduet i fjøset festet litt bedre. Etterpå slo Per Jørgen graset rundt veggene.

Ellers var det stell av kjøkkenhage og potetåker,vasking og støvtørking som sto på programmet i går. Det er mangfoldige oppgaver i Fjølstadtrøa!